Ödesdag bestämd för Irlands abortlagar

En demonstration för en liberaliserad abortlagstiftning i Irland. Demonstrationen ägde rum i Bryssel. Bild: EPA/STEPHANIE LECOCQ

Irland har beslutat att folkomröstningen om huruvida landet ska liberalisera landets strikta abortlagar eller inte ska hållas den 25 maj. Det är första gången på 35 år irländarna har möjlighet att säga sitt i frågan.

Abort har länge varit en fråga som splittrat invånarna i det övervägande katolska landet, som tidigare undantagslöst förbjudit aborter. Vissa lättnader i lagstiftningen infördes dock 2013, och i dag tillåts aborter om den blivande moderns liv är i fara.

Irländarna kommer att få frågan om de önskar avskaffa det åttonde tillägget i konstitutionen som jämställer det ofödda barnets och den blivande moderns rättighet att leva, och i stället ge parlamentet möjlighet att utforma en ny lagstiftning.

Aktia hjälper dig att tänka framåt

De flesta finländare har idag koll på att hem, fritidsbostad och fordon behöver försäkras för att hålla ekonomin i balans om allt inte går som planerat. När det kommer till personförsäkringar är läget ett annat. Jämfört med många andra länder har Finland ett bra socialskydd och många förlitar sig på att man får tillräckligt stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker socialskyddet egentligen? Hur påverkas livet om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder? 9.4.2020 - 00.00

Mer läsning