Ödesdag bestämd för Irlands abortlagar

En demonstration för en liberaliserad abortlagstiftning i Irland. Demonstrationen ägde rum i Bryssel. Bild: EPA/STEPHANIE LECOCQ

Irland har beslutat att folkomröstningen om huruvida landet ska liberalisera landets strikta abortlagar eller inte ska hållas den 25 maj. Det är första gången på 35 år irländarna har möjlighet att säga sitt i frågan.

Abort har länge varit en fråga som splittrat invånarna i det övervägande katolska landet, som tidigare undantagslöst förbjudit aborter. Vissa lättnader i lagstiftningen infördes dock 2013, och i dag tillåts aborter om den blivande moderns liv är i fara.

Irländarna kommer att få frågan om de önskar avskaffa det åttonde tillägget i konstitutionen som jämställer det ofödda barnets och den blivande moderns rättighet att leva, och i stället ge parlamentet möjlighet att utforma en ny lagstiftning.

En nästan skuldfri bostad ger dig flera möjligheter i din ekonomi

Ett omvänt bostadslån innebär utnyttjande av den förmögenhet man har fast i sin bostad. Om man känner att pensionen inte räcker till och besparingar sitter i väggarna, kan man frigöra medel genom att ta banklån på upp till hälften av bostadens värde. 25.4.2019 - 10.46