Ode till Odet och tvåspråkigheten

Bild: 1-Bildbeställning

Det är fint att biträdande stadsdirektör Ritva Viljanen nu går in för att centrumbiblioteket ska ha också ett svenskt namn.