"Ode tänder gnistan av igenkännande från litteraturen"

Bild: Lehtikuva/Handout

Odet känns som en pliktskyldig översättning. Men det är den obestämda formen ode som tänder gnistan av omedelbart igenkännande från litteraturen, skriver Tua Forsström.