Ode, Amos Rex – 2018 var ett bra år i Helsingfors

Den 12 januari 2016 var innergården på gamla busstationen början på en stor grop. Kaj-Gustaf Bergh satte första skopan där Amos Rex står i dag. Bild: Leif Weckström

Hur man än gör är alla stadsbor aldrig helt nöjda. Nya idéer och byggnader möter alltid kritik. Riktningen verkar ändå rätt i den växande huvudstaden också för dem som kommer på besök.

1. Amos Rex, Ode och debatten om nya byggnader I debatten om tegel, väggar och hisschakt utgör de inte kulturmiljöer, särskilt inte i en stad med gott om livlösa byggnader. Varför bygga nytt då det...