Också turisterna betalar för spårvagnstrafiken

Bild: Wilfred Hildonen

Själv delar jag därför mer än gärna spårvagn med turister som ska till Tempelplatsens kyrka.

På måndag infördes de nya spårvagnsrutterna i Helsingfors. Vissa är nöjda, andra mindre nöjda med de nya rutterna. I HBL (15.8) gläds Raili Olenius över att invånarna på Busholmen inte länge behöver trängas med turister från Västra hamnen. Hon menar att spårvagnarna ska finnas till för invånarna, inte för turisterna – det är ju stadsborna som betalar för spårvägstrafiken!

Jag hoppas och tror att beslutsfattarna i Helsingfors har en bredare syn än så på hur en stad utvecklas. Helsingfors är snart med sina tolv miljoner passagerare per år världens största turisthamn. Turisterna betalar naturligtvis för sina spårvagnsresor. De besöker också restauranger och kaféer, de övernattar och shoppar. Själv delar jag därför mer än gärna spårvagn med turister som ska till Tempelplatsens kyrka.

Visit Finland räknar med att genomsnittssvensken spenderar 200 euro per dygn då hen besöker Helsingfors. Turisterna möjliggör olika slags tjänster också för oss vanliga helsingforsare, men framför allt ger de jobb och skatteintäkter. De betalar alltså också för spårvagnstrafiken till och från Busholmen – som utan turister troligtvis skulle köras med betydligt glesare intervaller.

Daniel Saarinen Tölö

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03