Också SFP gjorde bort sig med nya taxilagen

Bild: HBL

Den värsta bristen som uppdagats är den uteblivna jourtillgången. Jourförpliktelse bör ingå i kraven för taxilov eller en tillräckligt hög avgift för jourtjänstbefrielse.

Riksdagsledamot Mikaela Nylander beskriver hur riksdagen misslyckades (HBL 29.12.2018) då den godkände den nya lagen om transportservice för taxitrafikens del. Det behöriga utskottet ville inte notera...