Också SFP gjorde bort sig med nya taxilagen

Bild: HBL

Den värsta bristen som uppdagats är den uteblivna jourtillgången. Jourförpliktelse bör ingå i kraven för taxilov eller en tillräckligt hög avgift för jourtjänstbefrielse.

Riksdagsledamot Mikaela Nylander beskriver hur riksdagen misslyckades (HBL 29.12.2018) då den godkände den nya lagen om t...