Också Kökar planerar en träpaviljong för konst och kunskap intill museet

Med inspiration från antikens Grekland har två norska arkitekter designat ett konst- och kunskapshus för Kökars hembygdsförening. Planeringen är klar, men för själva husbygget finns inga pengar. Bild:

Lilla Finlandia, träpaviljongen som ska göra Tölöviken trivsammare, är inte unik. Det finns ett liknande projekt på gång på Kökar, där hembygdsföreningen har låtit rita en konstpaviljong till museet. Här berättar styrelseledamot Sylvia Sundström från hembygdsföreningen om projektet.

En artikel om Tölöviknes träpaviljong (HBL 16.1.2020) som tre arkitektstuderande från Aalto-universitetet har ritat gav mig inspiration att berätta om ett liknande hus som är på gång på en annan plats...