Också förtryckta kan förtrycka

Min avsikt var att kritisera en av marxismens hörnpelare som används för att legitimera den fas som kallas proletariatets diktatur, skriver Hannes Nykänen. Bilden visar Horace Vernets målning av proletariatets revoltförsök i Paris 1948. Bild: orace Vernet

Den marxism som används för att legitimera proletariatets diktatur är helt och hållet åt skogen: moraliskt korrupt och intellektuellt sett helt ohållbar, skriver Hannes Nykänen.

På basen av Tryggve Söderlings (HBL 12.3.) kritiska synpunkter på min essä i HBL (10.3.) ser det ut som om jag helt hade misslyckats med att få fram min poäng. Eller kanske Söderling bara känner sig t...