Också en lindrig depression hos mamman påverkar barnets känsloliv

Enligt forskaren Johanna Pietikäinen vid THL har mammornas depression en central roll i barnets välbefinnande. Bild: Catariina Salo/SPT

Lindriga symtom på depression hos mammor påverkar barnets känslomässiga tillstånd, visar en ny finländsk undersökning. Barnen kan bli överaktiva, aggressiva eller känna ångest.

I en färsk undersökning utreds hur föräldrarnas depressionssymtom påverkar barn i åldern två till fem. Pappornas depressionssymtom påverkade barnet endast om också mamman var deprimerad. Mammans symtom påverkade däremot barnet också om pappan inte var deprimerad.

Över 20 procent av föräldrarna led av måttliga depressioner. Färre än 9 procent av mammorna och ungefär 2,5 procent av papporna led av allvarligare symtom.

– Depression bland föräldrarna under och efter graviditeten påverkar inte bara den som lider av depression, den har långvariga effekter på den nyföddas välbefinnande, säger forskaren Johanna Pietikäinen vid THL.

– Det är viktigt att identifiera också de mildaste symtomen på depression och att ge föräldrarna stöd i ett så tidigt skede som möjligt – redan under graviditeten om det finns behov.

Enligt Pietikäinen har mammornas depression en central roll i barnets välbefinnande.

– Man bör beakta mammornas depressionssymtom under en längre tid – från graviditeten till slutet av babyåren.

Depression hos den ena risk för andra föräldern

Att den ena av föräldrarna är deprimerad utgör en riskfaktor också för den andra föräldern. Undersökningen visar att depressionssymtomen hos såväl mammor som pappor är ganska långvariga.

– Det är viktigt att övervaka det mentala välbefinnandet hos båda föräldrarna under graviditeten och efter förlossningen. Pappornas psykiska mående går inte alltid att utreda via rådgivningens enkäter, säger Pietikäinen.

I och med att depressionssymtomen ofta är långvariga, kan det hända att depressionen inträffat redan före graviditeten. Tidigare depressioner är en av de främsta riskfaktorerna för en måttlig eller allvarlig depression, enligt undersökningen.

Andra betydande riskfaktorer är sömnlöshet under graviditeten, stress, ångest och dålig atmosfär inom familjen.

Undersökningen gjordes av Institutet för hälsa och välfärd, THL, Tammerfors universitet, Helsingfors universitet, Östra Finlands universitet och Birkalands sjukvårdsdistrikt.

Mer än 1 600 familjer deltog i undersökningen som gjordes mellan åren 2011 och 2017 från det att familjen väntade barn till att barnet hade fyllt fem år.

Aktia hjälper dig att tänka framåt

De flesta finländare har idag koll på att hem, fritidsbostad och fordon behöver försäkras för att hålla ekonomin i balans om allt inte går som planerat. När det kommer till personförsäkringar är läget ett annat. Jämfört med många andra länder har Finland ett bra socialskydd och många förlitar sig på att man får tillräckligt stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker socialskyddet egentligen? Hur påverkas livet om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder? 9.4.2020 - 00.00

Mer läsning