Också eftermiddagsverksamheten kommer i gång på torsdag

På torsdag får de yngsta eleverna återvända också till eftermiddagsverksamheten. Målsättningen i Helsingfors, Esbo, Vanda och Grankulla är att barnen kan tillbringa största delen av eftermiddagarna utomhus. Arkivbild. Bild: Jussi Nukari/Lehtikuva

Precis som skolorna öppnar också eftermiddagsverksamheten sina dörrar på torsdag. I huvudstadsregionen hoppas man på vackert väder under läsårets sista veckor eftersom barnen ska tillbringa största delen av tiden utomhus.

När skolorna i Finland återgår till närundervisning behöver de yngsta eleverna också program under eftermiddagarna. En rundringning till städerna i huvudstadsregionen bekräftar att också eftermiddagsverksamheten återupptas under den kvarstående delen av läsåret.

Niclas Rönnholm, chef för den grundläggande utbildningen på svenska i Helsingfors, säger att staden erbjuder eftermiddagsverksamhet för de elever som deltagit i verksamheten innan undantagsförhållandena trädde i kraft.

Eftermiddagsverksamheten i Helsingfors kommer i första hand att ske utomhus och serviceproducenterna följer alla gällande instruktioner om god hygien och social distansering. Rönnholm säger också att mellanmålsarrangemangen påverkas av de rådande restriktionerna. I de flesta fall kommer serveringen att ordnas lite annorlunda än vanligt.

I Esbo ordnar samma arrangörer eftermiddagsverksamheten som normalt i de skolor som också vanligtvis brukar ha eftermiddagsverksamhet.

– Vi försöker i mån av möjlighet hålla samma grupper i eftermiddagsverksamheten som i de vanliga skolklasserna för att minimera riskerna, säger Ida Stolt-Haglund, utvecklingschef för de svenska bildningstjänsterna i Esbo.

Också i Esbo ska eleverna tillbringa så mycket tid utomhus som möjligt och därför hoppas man att vädret blir extra fint under läsårets sista veckor. Staden utgår från att samma elever som tidigare deltagit i eftermiddagsverksamheten också gör det på torsdag.

Stolt-Haglund säger dock att det också under normala förhållanden deltar aningen färre elever i eftermiddagsverksamheten mot slutet av vårterminen.

– Det finns familjer där barnen övar på att gå hem på egen hand under våren, säger hon.

Enligt Anders Wikström, direktör för svenskspråkig service vid Vanda stad, öppnar eftermiddagsverksamheten på torsdag. Precis som i grannstaden Esbo utgår man från att alla barn som anmält sig till verksamheten också deltar i programmet på torsdag.

– Vi jobbar med så små grupper som tekniskt sett är möjligt, säger Wikström.

Precis som i de andra städerna ordnas också eftermiddagsverksamhet för de yngsta eleverna i Grankulla. Rektor Catharina Sunesdotter vid Granhultsskolan säger att skolan kartlagt behovet.

– Jag har inga exakta siffror men antalet deltagare har nog minskat ganska mycket, säger hon.

Överlag har återgången till närundervisningen skapat en hel del extraarrangemang, men rektorn är optimistisk.

– Vi är alla flexibla och hoppas förstås att allting ska gå enligt våra planer.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Efterfrågan ökar men under svåra tider är det upp till bevis för private banking-tjänster

Mer läsning