Också djupa samtal viktiga

Undersökningen om radions lyssnarmotiv är enbart ett av de instrument Svenska Yle använder när det gäller att utveckla utbudet.

Lars Karlsson skriver (HBL Debatt 19.5) om den musikundersökning för Yle Vega som han deltagit i 2013. Den senaste undersökningen som Svenska Yle i april lät göra om lyssnarmotiv och musiksmak genomfördes med hjälp av telefonsamtal. De över 500 finlandssvenskar som ringdes upp fick frågor om bland annat hurdan musik de lyssnar på. Som exempel nämndes musikstilar såsom klassisk musik, dansbandsmusik och internationell rock och pop. Utöver exemplen fick de som deltog också fritt uttrycka vilken sorts musik de lyssnar på. I det här fallet handlade det följaktligen inte om en undersökning där olika musikstycken spelades upp och betygsattes.

Undersökningen om radions lyssnarmotiv är enbart ett av de instrument Svenska Yle använder när det gäller att utveckla utbudet. Vi lägger även stor vikt vid djupa samtal med vår publik och fokusgruppsundersökningar. Svenska Yle undersöker även hur mycket och ofta publiken lyssnar på våra kanaler genom en återkommande dagboksundersökning.

Alex Fager strategichef, Svenska Yle

En nästan skuldfri bostad ger dig flera möjligheter i din ekonomi

Ett omvänt bostadslån innebär utnyttjande av den förmögenhet man har fast i sin bostad. Om man känner att pensionen inte räcker till och besparingar sitter i väggarna, kan man frigöra medel genom att ta banklån på upp till hälften av bostadens värde. 25.4.2019 - 10.46