Och vad gör ministeriet?

"HD:s dom är hård och tveklös. Den verbala analysen ter sig tyngre än den "aritmetiska", de 40 dagsböterna.RÅ-ämbetets högsta chef har gjort sig skyldig till en grov förseelse.Om Justitieministeriet väljer de lindrigare alternativen och riksåklagaren får sitta kvar har omgivningen att göra sin tolkning."