Och den ljusnande framtid är din

Bild: Wilfred Hildonen

Betyget väger tungt och många unga upplever stress. I dag vill jag gratulera alla dem som har kämpat. Livet är nu och framtiden din.

"Det blir aldrig något av dig", sade rektorn till en kollega som återger citatet på Twitter. Vi är ungefär lika gamla, så det här hände på 1990-talet. Hon minns det än i dag, förstås, för vissa...