Oblivia med i brittiskt referensverk

Anna-Maija Terävä, Annika Tudeer och Timo Fredriksson i gruppens senaste verk Light & Easy. Bild: Katja Tolonen/pressbild

Den finländska performancegruppen Oblivia kvalade in i det omfattande referensverket The Twenty-First Century Performance Reader.

Enligt gruppens pressmeddelande är Oblivia den enda finländska scenkonstgruppen i verket som genom intervjuer och artiklar presenterar det samtida scenkonstfältet. "Verket kartlägger scenkonsten i hela världen under början av det tjugonde århundradet, och blir ett viktigt referensverk för kommande generationer om viktiga aktörer, trender och tendenser", skriver man i pressmeddelandet.

– Det är en otrolig ära och utmärkelse att vi är med i ett så essentiellt verk där centrala konstnärer och viktiga strömningar inom scenkonsten presenteras, säger Annika Tudeer, Oblivias konstnärliga ledare i pressmeddelandet.

Enligt Tudeer är det sista gången som verket kommer ut som fysisk bok. I framtiden utges referensverket bara i digital form.

Över sjuttio scenkonstnärer och grupper förekommer i verket som utkommer på det prestigefyllda brittiska förlaget Routledge. Bokens föregångare The Twentieth-Century Performance Reader utkom 1996.

Yrkesexamen från Prakticum öppnar många dörrar

Studier vid Yrkesinstitutet Prakticum ger nycklar till arbetslivet. Samtidigt kan det också vara en smidig inkörsport till fortsatta studier vid en yrkeshögskola. 4.12.2019 - 00.00

Mer läsning