Oblivia med i brittiskt referensverk

Anna-Maija Terävä, Annika Tudeer och Timo Fredriksson i gruppens senaste verk Light & Easy. Bild: Katja Tolonen/pressbild

Den finländska performancegruppen Oblivia kvalade in i det omfattande referensverket The Twenty-First Century Performance Reader.

Enligt gruppens pressmeddelande är Oblivia den enda finländska scenkonstgruppen i verket som genom intervjuer och artiklar presenterar det samtida scenkonstfältet. "Verket kartlägger scenkonsten i hel...