Objektifiera inte seniorerna

En inbjudande och tillgänglig kommun stöder aktiva och välmående seniorer på flera olika plan.

Med hänvisning till Anette Karlssons insändare (HBL 20.1) vill jag tacka henne för en viktig inblick i seniorernas välmående. Mängden av äldre ökar gradvis och seniorernas service blir hela tiden mer aktuellt. Samtidigt är det dock centralt att inte preliminärt förhålla sig till pensionärer som vårdobjekt genom att endast tala om hemvård och boenden samt kvotering av vårdpersonal. Vi lever i ett samhälle där förebyggande insatser bör uppmärksammas och tillämpas inom servicen riktad till de äldre. Till detta hör till exempel bred tillgänglighet till kultur och motion, alltså serviceformer som stöder aktivt hemmaboende via fysiskt, mentalt samt socialt välbefinnande.

Bland annat hemvården är absolut en instans som kräver stora förändringar och investeringar, men pensionärer får inte objektifieras som enbart brukare av vårdservice. En inbjudande och tillgänglig kommun stöder aktiva och välmående seniorer på flera olika plan.

Touko Niinimäki Helsingfors

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Bokåret 2021 på Bokström

Mer läsning