Oberoende forskargrupp ska utreda coronaåtgärderna – "Modigt av regeringen att låta granska även eget arbete"

Justitieminister Anna-Maja Henriksson (SFP) och statsminister Sanna Marin (SDP) informerade på torsdagen om den oberoende utredning som nu startas. Arkivbild. Bild: Lauri Heikkinen/SPT-Statsrådets kansli

En ny oberoende och obunden utredningsgrupp ska gå igenom åtgärderna som vidtagits på grund av coronapandemin i Finland. I juni 2021 väntas arbetet vara klart och redo för statsrådet att ta lärdom av.

Regeringen har tillsatt en ny oberoende utredningsgrupp som ska granska de åtgärder som vidtagits i Finland på grund av coronapandemin. Gruppen bildas i samarbete med Olycksutredningscentralen (Otkes).

Statsminister Sanna Marin (SDP) konstaterade att Finland klarat coronapandemin förhållandevis bra, och för det tackade hon medborgarna då hon tillsammans med justitieminister Anna-Maja Henriksson (SFP) informerade om utredningen på torsdagseftermiddagen.

– Trots att vi mött krisen väl så har vi också stött på många problem och svårigheter. Det är ytterst viktigt att reda ut hur vi har agerat så att vi kan lära oss och i framtiden vara ännu bättre förberedda, säger Marin.

Redan på fredag ska forskargruppen för första gången mötas för att göra upp en forskningsplan, och i juni 2021 är det tänkt att de ska vara klara med sitt arbete.

– Meningen med utredningen är inte att söka efter hjältar eller skyldiga, utan att genomlysa vårt agerande.

Utöver den oberoende utredningen kommer statsrådet också att internt granska hur coronapandemin hanterats och vilka åtgärder som vidtagits.

– Eftersom vi kanske inte ser allt själva anser jag att det är ytterst viktigt att vi får också en oberoende och obunden utredning, säger Marin.

Årets sju första månader granskas

Den oberoende utredningen leds av Otkes ledande forskare Kai Valonen. Tidsperioden som utreds är årets sju första månader, tiden då begränsningarna först infördes och sedan avvecklades.

Henriksson säger att forskarna själva får besluta hur utredningen i praktiken görs, men också hon betonar att syftet inte är att söka efter syndabockar.

– Utredningen ska särskilt granska hur förvaltningen reagerade, vilka åtgärder som vidtogs, hur informationsgången gick och vilka regelverk som tillämpades, säger Henriksson.

– Den här utredningen görs inte för att klarlägga det juridiska ansvaret och omfattar därför inte frågor om skuld, ansvar eller skadestånd. Den omfattar inte heller en granskning av den medicinska vården.

Internationellt ovanlig utredning

Även Olycksutredningscentralens direktör Veli-Pekka Nurmi understryker tydligt att målet inte är att stämpla någon som skyldig, utan att lära sig av sina misstag.

Han konstaterar att regeringen är modig som valt att tillsätta en grupp vars uppgift är att granska även deras eget arbete. Internationellt är det mycket ovanligt att ett verktyg som detta över huvud taget existerar.

– I Nederländerna har våra kolleger fått en liknande begäran. Den här veckan kom också informationen att våra kolleger i Argentina ska utföra en liknande utredning, men den är mer begränsad än vår, säger Nurmi.

Otkes utreder i regel olyckor och händelser som tidigare inte inträffat i landet, och som det därmed heller inte har forskats om. Exempelvis har Otkes tidigare utrett knivattacken i Åbo 2017 och skoldådet i Jokela 2007.

Nurmi säger att också statsrådets arbete har varit föremål för Otkes undersökningar förut.

– Vi har exempelvis gjort det i samband med tsunamin i Sydostasien.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Efterfrågan ökar men under svåra tider är det upp till bevis för private banking-tjänster

Mer läsning