Obamas specialmedarbetare: Natos dörr alltid öppen för Finland

President Sauli Niinistö deltar i fredagens besök i Vita huset. Bild: Lehtikuva/Antti Aimo-Koivisto

USA betraktar Norden som ett område av centralt intresse då det gäller säkerhetsfrågor, trots att en del av de nordiska länderna inte är medlemmar i Nato.

Det säger president Barack Obamas specialrådgivare, chef för Europafrågor vid USA:s råd för nationell säkerhet, Charles Kupchan.

– Jag ser inte att Finlands och Sveriges position utanför Nato skulle begränsa vårt operativa samarbete. Det hindrar oss inte från att arrangera gemensamma övningar eller utbyta information, betonar Kupchan.

Kupchan menar att bristen på Natos säkerhetsgaranti är den viktigaste följden av att inte vara en del av militäralliansen.

– Men inte det är en definitiv gränsdragning eftersom hela Norden hör till USA:s centrala intresseområden då det gäller säkerheten i Europa.

Kupchan försäkrar att Nato välkomnar Finland och Sverige om länderna någon gång i framtiden beslutar sig för att anhålla om medlemskap.

– Natos dörr förblir öppen.

Kupchan diskuterade med nordiska journalister i Vita huset där statcheferna i Norden ska delta i ett toppmöte och en middag på fredagen.

Norden ett exempel för världen

Kupchan säger att USA och Norden har många gemensamma åsikter i internationella frågor. Han konstaterade att president Obama hyser en stark uppskattning för de nordiska värderingarna och för ländernas starka insatser inom det humanitära biståndet, kampen mot klimatuppvärmningen och andra internationella frågor som ligger nära presidentens hjärta.

– Presidenten undrar ofta varför alla länder inte kan vara som de nordiska.

Det är för att visa sin uppskattning som Obama bjudit in statscheferna från alla länder i Norden till ett toppmöte och påföljande officiell middag i Vita huset.

Flyktingar, Ryssland, TTIP

På agendan för toppmötet står samarbete inom säkerhetsfrågor kopplade till bland annat Ryssland, IS och Afghanistan. Dessutom ska man diskutera bland annat flyktingläget, klimatförändringen, det arktiska området och det planerade transatlantiska frihandelsavtalet TTIP.

– Vi delar oron bland Ryssland grannar och alla de nordiska länderna över den ökade ryska militära närvaron, sade Kupchan.

– Under mötet ska vi diskutera hur vi på diplomatisk väg kan uppmuntra Ryssland till transparens och eftertänksamhet i sina militärövningar i norr.

USA förväntar sig att fredagens samtal medför nya utspel då det gäller kampen mot islamistiska IS, men dem kan Kupchan inte diskutera på förhand.

– Informationsutbyte är säkert på agendan. Efter attackerna i Bryssel och Paris är det av yttersta vikt.

Kupchan tror att deltagarna också kan hitta gemenamma nämnare då det gäller flyktingspolitik även om han medger att frågan är inrikespolitiskt mycket laddad i samtliga länder. 

Mot en renare värld, ett flyttlass åt gången – ”Alla våra 150 röda bilar kör fossilfritt”

Mer läsning