Obalans på containermarknaden kan leda till varubrist och högre priser

För tillfället bör företag räkna med att containertillgången inte är densamma som normalt. Bild: Linnea de la Chapelle/SPT

Centralhandelskammaren och Finlands Hamnförbund förutspår att det kommer att ta ett gott tag innan containermarknaden återhämtat sig efter senaste tidens problemskapare, såsom Suezkanalens stockning, coronapandemin och brexit.

Finländska import- och exportföretag bör förbereda sig på att containermarknaden kan vara i obalans ända fram till hösten, varnar Centralhandelskammaren och Finlands Hamnförbund.

De bakomliggande orsakerna är flera. Utöver Suezkanalens stockning påverkar såväl coronapandemin som brexit sjöfartens funktion. Därtill påverkas Östersjöns egen containermarknad av Rysslands ekonomiskt dåliga tider och följderna av sanktioner.

Centralhandelskammaren och Finlands Hamnförbund förutspår att det kommer att ta ett gott tag innan marknaden återhämtat sig och leveranserna börjar löpa som normalt. Följderna av detta förutspås bli containerbrist, minskad tillgång till komponenter och möjligen även en höjd prisnivå.

Fartyget Ever Given fastnade i Suezkanalen i slutet av mars och stoppade tillfälligt en av den globala handelns mest centrala rutter. Bild: Lehtikuva-AFP

Speciellt i riskzonen är enligt Centralhandelskammaren och Finlands Hamnförbund de säsongskänsliga varorna.

De företag som har långa fraktavtal har hittills enligt Centralhandelskammarens ledande sakkunniga Päivi Wood klarat den svåra situationen relativt bra. Vad gäller akuta behov av containrar bör företag ändå vara förberedda på att tillgången för tillfället inte är densamma som normalt, och därmed är det bra att planera hur man på bästa vis kan säkra de långsiktiga logistikkedjorna.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Bred efterfrågan på stugor gynnar den som vill sälja

Mer läsning