Oanmälda inspektörer hittade bursängar i boende

Bursäng. Bild: Justitieombudsmannens kansli

Bursängar måste slopas inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning, kräver riksdagens justitieombudsman.

På riksdagens justitieombudsman Petri Jääskeläinens uppdrag genomförde två tjänstemän från justitieombudsmannens kansli en oanmäld inspektion av institutionerna och boendeenheterna för personer med funktionsnedsättning i samkommunen för Norra Karelens social- och hälsovårdstjänster.

Vid inspektionen uppdagades det att institutionerna och boendeenheterna använde bursängar.

Europeiska kommittén för förhindrande av tortyr och omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning har konstaterat att användningen av bursängar kan anses kränka människovärdet och att användningen av dem omedelbart bör upphöra.

Justitieombudsmannen uppmanar till att slopa användningen av bursängar och till att hitta alternativa lösningar.

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03