O, dyra fosterland!

Författaren Tero Liukkonen efterlyser en hymn till utkomststödet, djurens rättigheter och vigsel av homosexuella. Redaktören instämmer, med små reservationer.

Så här skrev han (citerat med tillstånd av skribenten):

"Texten står för en fosterländskhet som inte borde ha någon plats samtiden. Så går det ofta för nationella symboler – de töms på mening och det enda som återstår är ritualen och gesten. Dyra fosterland, dess ödmjuka och anspråkslösa folk – är det 2010-talets Finland? Kör man bil från Hangö till Utsjoki ser man vad 'taattojemme työ', våra fäders arbete, gjort med våra tallskogar och det är ingen vacker syn. Jag har ingen som helst lust att ge 'henkeni halpa', mitt usla liv, för fosterlandet innan jag läggs i graven. Låt oss skriva de fosterländska texterna på nytt och använda begrepp som medkänsla, integration, utkomststöd, konkurrenskraftsavtal, EU, klimatförändring, djurens rättigheter, vigsel av homosexuella par, finlandiseringen i förhållande till Kina, reform av alkohollagstiftningen och så vidare."

Trots att jag inte kategoriskt motsätter mig bevarandet av gesten och ritualen – spår av historiens avlagringar – hoppas jag Liukkonen tar itu med det här. En ny tid kräver (också) nya sånger.

Pia Ingström Litteraturredaktör

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03