Nytt zonsystem verklighet nästa sommar

Dyrare från Esbo centrum. Att stiga på tåget i Esbo centrum i jämförelse till exempel med Alberga blir nästa sommar dyrare. Bild: Ksf Media/Arkiv

Nästa sommar tas ett zonsystem för biljetter i bruk i huvudstadsregionens kollektivtrafik. I det nya systemet betalar passageraren biljettpriset utifrån resans längd.

Enligt Helsingforsregionens Trafiks styrelsemedlem Sirpa Hertell (De gröna) finns det ännu inga beslut på biljettpriser i det nya zonsystemet. Beslut tas på våren. Gränserna för zonsystemet har väckt kritik – framför allt i Esbo. Hertell representerar Esbo i HRT:s styrelse.

– Den ursprungliga tanken var att zongränsen skulle gå i Alberga, men gränsen flyttades till Domsby. I Esbo var önskemålet att alla tågstationer skulle vara med i zon B, men det gick inte igenom. Vi upplever det som lite problematiskt att Esbo centrum där många skolor, arbetsplatser och ämbetshus finns är i en annan zon än till exempel Hagalund eller Mattby, säger Hertell.

I Esbo ställer man krav på att gränserna justeras när västmetrons linje mellan Mattby och Esboviken blir färdig. I Vanda är man nöjd med gränserna.

– Det är klart att man diskutera varför det blir billigare att åka från Myrbacka i jämförelse med Dickursby in till Helsingfors centrum, säger Sakari Rokkanen (Saml.), som representerar Vanda i HRT:s styrelse.

Varför kunde man inte ha fortsatt med det nuvarande biljettsystemet?

– Därför att man inte mera enbart reser från Helsingfors centrum till förorten och tillbaka. Nu görs det så många resor över stadsgränserna att det är rättvisare att biljettpriset bestäms utgående från resans längd, säger Hertell.

I det nya systemet måste man köpa biljett som gäller minst i två zoner.

– Målet är att biljettpriset alltid ska vara detsamma för två zoner – oberoende var resan görs. Det här blir ett hett samtalsämne när tarifferna ska fastslås i vår. Det betyder att biljettpriserna för resor inom Helsingfors höjs, säger Hertell.

Björn Månsson (SFP) är suppleant i HRT:s styrelse och representerar Helsingfors. Också han är inställd på att det kan bli höjningar i biljettpriserna i Helsingfors.

– Men samtidigt kommer man ju längre utanför stadsgränserna med en A-B-biljett. Därmed blir resan billigare i jämförelse med dagens biljettpriser. De stora förlorarna bor i Östersundom. De måste köpa A-B-C-biljett för att åka in till Helsingfors centrum. Det här är ett ytterligare ett exempel på hur dåligt beslutet var att inkorporera Östersundom i Helsingfors, säger Månsson.

Rokkanen vill ändå torpedera ett rykte som förekommit i medier.

– En A-B-C-biljett kommer inte att bli dyrare än den nuvarande regionbiljetten. Att säga något annat stämmer inte, säger Rokkanen.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Så kan valet av lån påverka din ekonomi

Mer läsning