Nytt zonsystem verklighet nästa sommar

Dyrare från Esbo centrum. Att stiga på tåget i Esbo centrum i jämförelse till exempel med Alberga blir nästa sommar dyrare.Bild: Ksf Media/Arkiv

Nästa sommar tas ett zonsystem för biljetter i bruk i huvudstadsregionens kollektivtrafik. I det nya systemet betalar passageraren biljettpriset utifrån resans längd.