Nytt verktyg avslöjar hur politikerna försöker påverka dig på sociala medier

Nu finns ett nytt verktyg som avslöjar den riktade valreklamen på Facebook. Bild: Mostphotos

Valaffischer, tv-reklam och valreklam i tidningar kan granskas offentligt. Däremot är det oklart hur partier och politiker försöker påverka väljarna i sociala medier. Nu finns ett nytt verktyg som avslöjar den riktade valreklamen på Facebook.

Valpåverkan med hjälp av sociala medier har varit ett faktum sedan Donald Trump valdes till president i USA sedan den brittiska folkomröstningen om Brexit.

Också i Finland använder sig politiska aktörer av sociala medier, men väljarna har sällan på de klara hur den riktade marknadsföringen fungerar. Det är svårt för många väljare att greppa att den reklam som dyker upp på Facebook är skräddarsydd för just dem, medan till exempel grannen ser helt annan marknadsföring i sitt Facebook-flöde.

– Om valkommunikationen inte tål dagsljus, hör den inte hemma i finländsk politik. Eftersom de sociala mediebolagen inte hjälper oss på traven, måste medborgarna själva göra slag i saken.

Det säger forskaren Aleksi Knuutila från organisationen Open Knowledge Finland, som har tagit fram verktyget Valvakten som är en programvara som man laddar ner och som samlar in valreklam. Med hjälp av applikationen går det att få en bild av hurdan valreklam som riktas mot just dig.

Målsättningen med Valvakten är att bygga upp en öppen databas över politisk marknadsföring på Facebook inför valet.

Valvakten har fått ekonomiskt stöd av stiftelserna Helsingin Sanomain Säätiö, Kordelins fond och FUUGin säätiö.

En nästan skuldfri bostad ger dig flera möjligheter i din ekonomi

Ett omvänt bostadslån innebär utnyttjande av den förmögenhet man har fast i sin bostad. Om man känner att pensionen inte räcker till och besparingar sitter i väggarna, kan man frigöra medel genom att ta banklån på upp till hälften av bostadens värde. 25.4.2019 - 10.46