Nytt svenskhus i havsmiljö planeras nära Fiskehamnen

Knekten blir ett nytt bostadsområde med vyer in mot Helsingfors centrum. Österut är Högholmen granne. Bilden är från i somras. Bild: Tero Pajukallio/Helsingfors stad

Helsingfors Svenska Bostadsstiftelse stod bakom de så kallade svenskhusen på 1960-talet. Nu planerar man nytt i Knekten i Sumparn.

Stadsmiljönämnden behandlade på tisdagen ett ärende där tiotals tomter på olika håll i Helsingfors reserveras för en utvald grupp byggherrar.

Många aktörer har tagit vara på chansen att ansöka om tomterna. De reserveras med bestämda villkor, men tomthyran är ofta under rådande hyra på marknaden. Bara en del av tomterna går till den som är beredd att betala mest.

I hård konkurrens, bland tiotals sökande, knep Helsingfors Svenska Bostadsstiftelse ut att knipa en tomtreservering i de nya kvarteren i Knekten rätt nära Fiskehamnen.

Ärendet ska ännu behandlas i stadsstyrelsen och i fullmäktige, men det är sannolikt att tomtreserveringarna där godkänns enligt nämndens förslag.

Stiftelsen nya hus planeras få 30 hyreslägenheter.

– Vår strategi är att låta bygga och hyra ut skäligt prissatta bostäder i Helsingforsregionen. Vi vill framför allt hjälpa yrkesgrupper inom småbarnspedagogiken, utbildningen och vården på svenska att hitta boende till ett överkomligt pris, så att de har lättare att arbeta och leva i huvudstadsregionen, säger Patrik Lerche, styrelseordförande för Helsingfors Svenska Bostadsstiftelse.

Tomten i Knekten ligger precis invid den planerade bron till Kronbergsstranden, en stadsdel som får svensk skola inom några år. I närliggande Fiskehamnen står också ett svenskspråkigt daghem snart färdigt och överlag blir området ett central beläget område med kraftig inflyttning.

De nya lägenheterna hyrs i första hand ut till svenskspråkiga, i enlighet med stiftelsens stadgar.

Det planerade huset blir ett tillägg till Helsingfors Svenska Bostadsstiftelses nuvarande fastighetsinnehav. Stiftelsen äger sedan tidigare flervåningshus i Gårdsbacka, Arabiastranden och Nordsjö.

Planerad byggstart för huset i Knekten är 2024. Före det är det meningen att Helsingfors svenska bostadsstiftelse börjar bygga nytt också vid sina nuvarande hus i Nordsjö.

Bild: Maija Hurme

Helsingfors Svenska Bostadsstiftelse grundades 1955. Under framför allt 1960-talet lät man bygga så kallade svenskhus i bostadsbristens Helsingfors. De boende i husen hade svenska som modersmål.

Senare har man låtit bygga flervåningshus i Nordsjö, Gårdsbacka och Arabiastranden. I dem finns nästan 300 bostäder som hyrs ut.

Stiftelsens ändamål "är att främja en socialt och ekonomiskt ändamålsenlig bostadsproduktion och verka för en förbättring av bostadsförhållandena i Helsingfors jämte omnejd". Bostäderna hyrs i första hand ut till svenskspråkiga.

Stiftelsen grundades av 18 aktörer med stark anknytning till det svenska Helsingfors, som Helsingfors svenska Marthaförening, Helsingfors svenska lärarförening, Finlands svenska skådespelarförbund, Svenska folkskolans vänner och Svenska folkpartiet.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Bokåret 2021 på Bokström

Mer läsning