Nytt stordagis ska byggas i Månsas

Bild: Lehtikuva/Linda Manner

Helsingfors stadsstyrelse godkände på måndagen projektplanen för ett nytt stordaghem som ska byggas i Månsas.

Enligt planen ska Daghemmet Stigen och det finskspråkiga daghemmet Suursuo flytta in i den nya daghemsbyggnaden på tre våningar i juni 2019. Byggarbetena ska börja i april 2018.

En femtedel av vårdplatserna kommer att vara svenska och resten finska. Totalt ska daghemmet ha plats för 335 barn och ungefär 57 skötare.

Ett nytt daghem behövs eftersom antalet barn i 1–6-årsåldern i området kommer att öka med 15 procent under de kommande tio åren. Daghemmet Stigen verkar dessutom för tillfället i tillfälliga utrymmen.

Tomten där det nya stordaghemmet byggs har en relativ höjdskillnad på hela sju meter, vilket enligt staden ska utnyttjas för att "skapa en intressant gårdsmiljö".

Byggandet av det nya daghemmet på Storkärrskanten 6 beräknas kosta 11,2 miljoner euro. Stadsfullmäktige ska ännu behandla planen på sitt möte den 30 augusti.

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03