Nytt stordaghem ska ersätta tre mindre svenska och ge hundra platser på finska

På daghemmet Elkas tomt ska en ny daghemsbyggnad med plats för 210 barn stå klar om tre år. Bild: Helsingfors stad

Ett nytt daghem planeras i Munksnäs. Det ska ersätta det nuvarande svenskspråkiga Elka samt två gruppdaghem och också ha plats för 100 finskspråkiga barn.

En ny daghemsbyggnad är tänkt att stå klar senast i augusti 2023 på Rievägen 9 i Munksnäs i Helsingfors.

Den ska ersätta det nuvarande svenskspråkiga daghemmet Elkas lokaler, men också svara på ett ökat behov av småbarnspedagogik på finska i området. Också gruppfamiljedaghemmen Storstugan och Svanen ska ingå i stordagiset.

Plats ska finnas för ungefär 210 barn – 100 av platserna går till ett nytt finskspråkigt päiväkoti Elka och 110 till det svenskspråkiga Elka.

Fostrans- och utbildningsnämndens svenska sektion godkände en beslutsutredning för daghemmet på sitt möte på tisdagen.

Elkas nuvarande lokaler är i stort behov av renoveringen. Samtidigt ökar antalet finskspråkiga barn i distriktet, motiverar man beslutet.

"I de lokaler som ska förverkligas kan man flexibelt anordna småbarnspedagogik och därigenom svara på de föränderliga behoven inom området", heter det.

Den nya byggnaden kommer på tomten där daghemmet Elka nu finns och sektionen konstaterar att det därför behövs ersättande lokaler under byggtiden.

Det har tidigare funnits planer på ett finskspråkigt daghem på Bastuviksvägen, men enligt staden är det mer ändamålsenligt att bygga på Elka-tomten. Det här motiveras med stadsbilden, och att man också får plats för 25–30 fler platser så här.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Många vill välja ekologiskt – också hos frisören

Mer läsning