Nytt spårvägsnät planeras i västra Helsingfors

Så här kan det se ut när spårvagnen i framtiden kör på Topeliusgatan. Bild: Voima Graphics

En omfattande omläggning av spårvagnstrafiken är aktuell inom fem år i Helsingfors. Framför allt kan man räkna med stora förändringar i spårvagnslinjerna som betjänar invånarna i västra Helsingfors.

Helsingfors stad presenterade på måndagen ett utkast till ett utvidgat spårvägsnät med sikte på slutet av 2020-talet. En snabbspårväg mellan Skillnaden och Gamlas ska bli verklighet med en rutt från centrum till Hoplaxvägen, Vichtisvägen, Krämarvägen och Kanteletarvägen.

Ändhållplatsen för snabbspårvagnen skulle vara belägen vid köpcentret Kaari i Gamlas. Vichtisvägen ska byggas om till en stadsboulevard med plats för spårvagnstrafik, två körfält i bägge riktningar och cykelvägar. Snabbspårvägen binder ihop tågbanorna, spårvagnslinjerna i centrum och Spårjokern. Nya spårvagnsskenor byggs på Fredriksgatan, Topeliusgatan och Nordenskiöldsgatan.

Bild: Maija Hurme

Copy

– Den största orsaken till förändringarna är att staden måste hitta alternativa rutter för spårvagnarna som körs längs Mannerheimvägen, som ofta är rätt stockad av trafiken. Mannerheimvägen ska reserveras för snabbspårvagnen, säger Helsingforsregionens trafiks styrelseordförande Risto Rautava (Saml).

Snabbspårvägen ska alltså dras från Munksnäsplatsen norrut längs Hoplaxvägen. Det här betyder också att antalet parkeringsplatser på Hoplaxvägen minskar från 110 till 50. Den nya snabbspårvagnen skulle också innebära ett slut på spårvagnstrafiken från Munksnäsallén till Mannerheimvägen och Alexandersgatan.

På Fredriksgatan ska busstrafiken upphöra då skenor byggs mellan Bulevarden och Urho Kekkonens gata. Trottoarerna ska bli bredare på Fredriksgatan, men biltrafiken upphör inte.

– Trots att bussarna ska bort från Fredriksgatan kommer bussen fortfarande att vara det överlägset viktigaste fortskaffningsmedlet i kollektivtrafiken. Det är inte meningen att spårvagnstrafiken ska ta över busstrafiken, säger Rautava.

Det finns också planer på att minska busstrafiken på Runebergsgatan. Det möjliggör byggandet av bredare trottoarer och cykelvägar. Stadens invånare kan ge sina synpunkter på utkastet till de nya spårvagnslinjerna på adressen https://kerrokantasi.hel.fi/ till och med slutet av september.

Den 17 september, klockan 16–19 arrangeras i biblioteket Ode ett tillfälle där det är möjligt att bekanta sig med planerna och träffa Helsingfors stads trafikplanerare. Beslut om det nya spårvägsnätet i västra Helsingfors fattas i stadsmiljönämnden på våren 2020. Byggandet av det nya nätet inleds tidigast i mitten av 2020-talet.

Annons: Förvaringstjänster ny nisch för Grabbarna Flytt

Finlandssvenska företaget Grabbarna Flytt har på sina fem år vuxit så det knakar. Förutom flyttservice och logistiska tjänster åt både privathushåll och företag kan man som nyhet nu också erbjuda förvaring. 14.2.2020 - 10.44

Mer läsning