Nytt skyddshem i Esbo öppnar snart

Bild: Mostphotos

Den 3 april öppnas ett nytt skyddshem i Träskända i Esbo. Det har sju familjeplatser.

Det nya hemmet i Esbo drivs av föreningen Huvudstadsregionens skyddshem rf, som redan upprätthåller två skyddshem i Helsingfors.

Skyddshemmet tar emot vuxna med eller utan barn dygnet runt. Den som kommer till hemmet erbjuds krishjälp, skyddat boende och psykosocialt stöd. Personalen är utbildad i krisarbete och står till tjänst också med praktisk hjälp som att göra polisanmälan, ordna med läkarbesök eller ansöka om besöksförbud.

Esbo har haft ett skyddshus, men det stängdes 2012.

– Staden satsade då i stället på öppenvård och krisbostäder, men det är inte detsamma som skyddshemsverksamhet med personal på plats dygnet runt. All slags verksamhet behövs hur som helst och jag är säker på att vi kommer att ha fullt hus så fort vi öppnat, säger Karola Grönlund, verksamhetsledare vid Huvudstadsregionens skyddshem.

Sedan lagen om skyddshem uppdaterades 2015 står staten för de kostnader skyddshemmen orsakar. Det betyder att klienterna inte behöver bekymra sig för att skaffa betalningsförbindelser eller tveka på grund av sin egen ekonomiska situation.

I slutet av 2017 fanns sammanlagt 143 familjeplatser på skyddshemmen i Finland. I och med att regeringen i sin tilläggsbudget i höstas gav 4 miljoner euro till skyddshemsarbete kan fyra nya skyddshem – I Esbo, Tavastehus, Tammerfors och Seinäjoki – öppna i år. Det ökar antalet platser till 185. Europarådets rekommendation för Finland är 500 platser.

Enligt Istanbulkonventionen, som trädde i kraft i Finland i augusti 2015, måste personer som utsätts för våld i hemmet erbjudas hjälp och husrum.

Skyddshem är avsedda för personer som inte längre vågar stanna hemma på grund av våld eller hot om våld i en nära relation.

I Finland finns 23 skyddshem. Förbundet för mödra- och skyddshem, som är en riksomfattande barnskyddsorganisation, upprätthåller 13 av dem via sina medlemsföreningar. Vissa städer, till exempel Borgå, driver egna hem.

Mot en renare värld, ett flyttlass åt gången – ”Alla våra 150 röda bilar kör fossilfritt”

Mer läsning