Nytt skogsskyddsområde i Sotkamo – "En verklig pärla"

Ett nytt skogsskyddsområde inrättas i Losonvaara i Kajanaland. Området hyser en lång rad värdefulla arter. Bild: Pressbild/Ari-Pekka Auvinen

Ett 190 hektar stort skogsområde i Sotkamo skyddas tack vare ett samarbete mellan Miljöministeriet, närings-, trafik- och miljöcentralen i Kajanaland, Stiftelsen för naturarvet och markägaren Forest Holding Finland.

Skyddsområdet gränsar till Naturaområdet i Losonvaara och bildar ett enhetligt område som omfattar närmare 640 hektar. Markägaren har sålt ett område på 65 hektar till Stiftelsen för naturarvet och därtill avtalat om fridlysning av 124 hektar med Miljöministeriet och närings-, trafik- och miljöcentralen i Kajanaland.

Losonvaara består av skogsklädda höjder där det finns exceptionellt omfattande skogar i naturtillstånd. Losonvaaras bördiga skogar är kända för bland annat sina talrika fågelarter såsom blåstjärt, mindre flugsnappare, tretåig hackspett och lavskrika.

– Losonvaara skyddsområde är ett viktigt exempel på samarbete till förmån för den biologiska mångfalden. Objektet har betydande naturvärden, säger miljö- och klimatminister Krista Mikkonen (Gröna) i ett pressmeddelande.

Till artrikedomen bidrar bland annat två bäcksänkor, en källa och lummiga sluttningar. Snö- och stormskador har bidragit till att det finns rikligt med död ved av olika ålder. På stammarna av gamla sälgar växer den hotade lunglaven och dofttickan, uppger Miljöministeriet.

– Det här är en verklig pärla bland Stiftelsen för naturarvets hundra skyddsområden, säger Ari-Pekka Auvinen, sakkunnig i naturskyddsfrågor på stiftelsen.

Losonvaara ligger knappt 20 kilometer från Kajana stads centrum i riktning mot Sotkamo och är ett populärt rekreationsområde i synnerhet för fågelskådare.

Mot en renare värld, ett flyttlass åt gången – ”Alla våra 150 röda bilar kör fossilfritt”

Mer läsning