Nytt prostatacancertest vann innovationspris

Två projekt från Karolinska institutet (KI) var i topp tre när årets europeiska innovativa entreprenörer utnämndes i Budapest måndag kväll. Segrare blev STHLM3, ett träffsäkert och enkelt blodtest för att se om män har prostatacancer och som redan används i Finland.

Det existerande PSA-testet för att screena möjlig prostatacancer har 25 år på nacken och har enligt projektledare Martin Steinberg vid Karolinska institutet två problem: det missar vissa svåra former av cancer och överdiagnostiserar andra fall.

– Det har lett till att det gjorts en mängd onödiga biopsier, som i det här fallet verkligen inte är roligt, säger han.

Som bevis visar han piken som förs upp i baken på patienten för att knipa en provbit av prostatan.

– Ingreppet har genom åren lett till många onödiga inflammationer och exempelvis inkontinens hos män, säger Steinberg.

Prostatacancertestet STHLM3 görs med ett blodprov som analyserar en kombination av fem proteinmarkörer, över 100 genetiska markörer samt kliniska data. Med en avancerad algoritm beräknas sedan risken för aggressiv prostatacancer.

– Projektet inleddes 2011 och samplet omfattar 58 000 män. Det är med alla mått ett stort medicinskt projekt, och rapporter har publicerats i ledande internationella medicinska tidskrifter som The Lancet Oncology, säger Steinberg.

Jämfört med PSA upptäcker den nya tekniken 20 procent flera allvarliga former av cancer, som därför kan åtgärdas tidigt, samtidigt som antalet onödiga biopsier kan halveras.

– Det är de privata läkarcentralerna som först började använda testet. I Finland är det läkarcentralen Mehiläinen som är föregångaren sedan början av oktober, säger Steinberg.

Demensprojekt med rötter i Finland

Ännu närmare kontakt med Finland har det andra topp tre-projektet, e-hälsoverktyget Multi-Mode. Det är en app för Android och Iphone som kan upptäcka risk för demens i ett tidigt skede och bromsa upp sjukdomsförloppet genom tidig intervention på flera olika fronter i människans liv.

Det är professor Miia Kivipelto vid KI som har initierat utvecklandet av appen därför att man inte hittills lyckats utveckla några botande läkemedel mot demens.

– Tidig diagnostik är avgörande för att den naturliga vägen minska risken för demens. Bland annat gäller det att redan i medelåldern uppmärksamma riskfaktorer som höga blodfetter, högt blodtryck samt fysisk inaktivitet. Jag brukar säga att det som är bra för hjärtat är bra för hjärnan, säger hon.

En bakgrund till Multi-Mode är den finska befolkningsstudien Finger, som leds av Kivipelto. Hon har även initierat nätverket Nordic Brain Network (NBN) som samlar nordiska forskare kring Alzheimer-forskning.

– Finger visar att en omläggning av livsstilen minskar de kognitiva problemen i äldre ålder. Med Multi-Mode kan demensrisken på ett enkelt sätt beräknas hos olika riskbefolkningsgrupper och appen kan också hjälpa människor att ändra livsstil så att sjukdomsförloppet bromsas upp.

Identifierbara riskfaktorer

Multi-Mode presenterades vid Innovateit av projektkoordinator Shireen Sindi på institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle på KI. Hon lyste på scen när hon presenterade projektet och var upptagen värre när hon besvarade nyfikna journalisters frågor vid en snabbintervjuseans tidigare på dagen.

– Multi-Mode är den enda evidensbaserade appen som kan upptäcka risk för demens i olika åldersgrupper. Den har väckt stort intresse i många länder eftersom antalet människor som lider av demens ökar kraftigt i världen, säger hon.

Sindi berättar att appen beaktar riskfaktorer som både beror på demografiska orsaker och som hänger ihop med livsstilen.

– Eftersom det åtminstone ännu inte finns någon medicinsk bot för demens, är det centralt att risken för det första förebyggs, sedan att den upptäcks i ett så tidigt skede som möjligt och att man sedan snabbt kan intervenera, säger hon.

Sindi poängterar att verktyget kan användas av både patienter, anhöriga och av hälsovårdspersonal.

– Den sista oktober lanserar vi appen på den öppna marknaden för Android och Iphone. Det är inga småsummor vi talar om: redan 2014 räknade en global Alzheimerrapport att demens kostar över 800 miljarder dollar globalt, säger hon.

Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT)

EIT grundades 2008, är ett oberoende EU-organ som är Europas svar på det faktum att kontinenten håller på att halka efter då det gäller kommersialisering av innovationer.

EIT har skapat en fungerande infrastruktur för att föra samman universitet, forskningsinstitut för att bilda dynamiska gränsöverskridande partnerskap som kallas innovationsgrupper. Målsättningen är att stoppa innovationsflödet till USA och Asien.

Innoveit är en årlig tävling för att belöna de mest innovativa projekten, företagen och arbetsteamen.

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03