Nytt perspektiv på Helsingfors under krigsåren

Statyerna i Helsingfors packades in för att inte skadas i bombangreppen under vinter- och fortsättningskrigen. Fotot till vänster dokumenterar stadsbor som lämnar ett bombskydd när faran är över. Bild: Pressbild

Utställningen Sinnesstämning på Ham och i Villa Hagasund framställer Helsingfors under krigsåren på ett nytt sätt. En blandning av fotografi, konst och film fångar upp arkivmaterial som inte tagits fram tidigare.

I Hams hela övre våning samt Villa Hagasunds två våningar skildras de sinnesstämningar som rådde i Helsingfors under 1939–1945. Det är ett helt nytt sätt att skildra krigstiden. Kuratorn, FD Anna Kort...