Ny nordiskt samekonvention– samnordisk bestämmelse om rösträtt

Efter tio år av förberedande har man lyckats få till stånd ett förhandlingsresultat om een nordisk samekonvention, meddelar Justitieministeriet.

Den finska regeringen driver en ratificering av konventionen utgående från förhandlingsresultatet.

Texten omfattar en samnordisk bestämmelse om personer som har rösträtt i sametinget. Bestämmelsen motsvarar den norska lagstiftningen.

I Finland preciseras rösträtten i den nationella lagstiftningen inför nästa val, som hålls hösten 2019.

Den norska lagen föreskriver att en person vars förälder, mor- eller farförälder eller mor- eller farförälders förälder har haft samiska som modersmål kan kräva att bli upptagen i valregistret. Också barnet till en person som är eller har varit med i valregistret kan kräva att hen registreras.

Avtalet ändrar inte på mark- och vattenrättigheter inom samernas hembygdsområden. 

Hur du hittar det bästa lånet för dig

Den som någonsin har tecknat ett lån är förmodligen plågsamt medveten om hur svårt det kan tyckas vara att hitta rätt lån. Vad är det då som avgör om ett lån är bra eller inte? 17.9.2018 - 00.00