Nytt mässlingsfall i Östra Savolax

Ett nytt mässlingsfall har bekräftats i Östra Savolax sjukvårdsdistrikt. Det är en vuxen kvinna från Rantasalmi som smittats. Hon har inte vaccinerats mot mässling.

Det nya fallet verkar inte vara kopplat till de tidigare mässlingsfallen i trakten.

Personer som besökt jouren på centralsjukhuset i Nyslott 25–26 juli ombeds kontrollera att deras mässlingsvaccinationer är i kraft och vid behov låta sig vaccineras på nytt så fort som möjligt. 

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03