Nytt magisterprogram i journalistik väcker frågor på Soc&kom

Prorektor Henrika Zilliacus-Tikkanen på Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet. Bild: Ksf Media arkiv

Svenska social- och kommunalhögskolan planerar ett magisterprogram i journalistik. Studenter som inlett sina studier i tron att de får fortsätta på den finska sidan oroar sig över reformen.

Journalistikstuderande vid Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet har traditionellt haft möjligheten att automatiskt inleda magisterstudier i kommunikation på den finska sidan. Det här kan komma att ändras.

Från och med hösten 2017 erbjuder Soc&kom ett statsvetenskapligt magisterprogram i bland annat journalistik som alla som avlagt en pol.kand. i vid läroinrättningen automatiskt har rätt att gå vidare till. Ännu är det emellertid oklart för studenterna vad programmet i praktiken innebär.

– Det känns ju lite som att man har blivit lurad, säger fjärde årets journalistikstuderande Sofia Strömgård som blev informerad om möjligheten att fortsätta till kommunikation när hon inledde sina studier.

Strömgård sitter med i Studentorganisationens styrelse och vet mera om de planerade omläggningarna än de flesta andra studenterna. Hon har förståelse för ledningen men anser ändå att informationen varit ganska knapp.

– Tanken är bra men problemet är att det inte har informerats om saken. Det går hemskt mycket rykten och folk är ganska missnöjda och negativt inställda, säger hon.

Allt läggs om - inte bara journalistiken

Henrika Zilliacus-Tikkanen, som är prorektor med ansvar för utvecklandet av utbildningen vid Soc&kom, säger att skolan föregriper den reform som resten av universitet gör nästa år. Frågan diskuterades med statsvetenskapliga fakulteten redan innan reformen började planeras.

– Vi var oroade över att få studenter gick vidare i journalistik och därför ville vi ha mer att säga till om gällande den svenska magisterutbildningen.

I och med reformen som pågår inom hela universitetet kommer det att bli ett svenskt magisterprogram inom fakulteten för alla ämnen vid Soc&kom.

Zilliacus-Tikkanen skulle gärna låta studenterna välja mellan det svenska programmet i journalistik och det finska i kommunikation i framtiden, men vill inte lova för mycket.

– Eftersom huvudämnen inte mera finns så finns inte den gamla rätten till att studera ett huvudämne heller kvar. Allt läggs om nästa höst och inte heller kommunikation kommer att se ut som det gör nu, säger hon.

Zilliacus-Tikkanen säger att informationsgången har påverkats av nedskärningarna som drabbat förvaltningen.

– Men man kan inte informera innan det finns beslut.

Ledningen har lovat att ordna ett informationstillfälle för studenterna i november.

Aktia hjälper dig att tänka framåt

De flesta finländare har idag koll på att hem, fritidsbostad och fordon behöver försäkras för att hålla ekonomin i balans om allt inte går som planerat. När det kommer till personförsäkringar är läget ett annat. Jämfört med många andra länder har Finland ett bra socialskydd och många förlitar sig på att man får tillräckligt stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker socialskyddet egentligen? Hur påverkas livet om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder? 9.4.2020 - 00.00

Mer läsning