Nytt lagförslag: allvarliga brott leder till förlorat finskt medborgarskap

Regeringen föreslår att allvarlig brottslighet kan leda till att en person förlorar rätten till finskt medborgarskap. Bild: SPT/Jenny Blomqvist

Statsrådet överlämnade på onsdagen ett lagförslag som ger de finska myndigheterna rätten att återta finskt medborgarskap ifall en person har gjort sig skyldig till allvarlig brottslighet.

De brott som räknas upp i lagförslaget är landsförräderi, högförräderi och brott gjorda i terroristiskt syfte avsedda att skada Finlands livsviktiga intressen.

Enligt förslaget kan det finska medborgarskapet gå förlorat endast om personen har medborgarskap i en annan stat och tillräckligt starka band till den andra staten. En infödd finsk medborgare kan enligt förslaget också förlora sitt medborgarskap.

– De som har dömts för landsförräderi eller terroristiska brott har förlorat sin lojalitet gentemot Finland och finländarna. I sådana fall är det berättigat att återkalla medborgarskapet med vissa förbehåll, säger inrikesminister Kai Mykkänen (Saml) i ett pressmeddelande.

Enligt förslaget förutsätter ett återkallat medborgarskap att en person får ett ovillkorligt fängelsestraff på minst fem år. Som landsförräderi betraktas till exempel spionage, ett äventyrande av Finlands självbestämmande eller uppvigling till krig.

Som terroristiska handlingar klassas till exempel tagande av gisslan, grov människohandel, användande av kemiska vapen eller kärnvapen, mord eller kapning som riktar sig mot Finlands vitala intressen.

Migrationsverket fattar enligt förslaget det slutgiltiga beslutet om att medborgarskapet ska hävas.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Akademen - en modern klassiker

Mer läsning