Nytt läge för arktiskt ordförandeskap

Bild: Mostphotos

Finland blir ordförande för Arktiska rådet. Frågetecknen kring USA:s nya klimatpolitik blir en av utmaningarna.

Finland – i praktiken utrikesminister Timo Soini, Sannf – tar över det tvååriga ordförandeskapet för samarbetsorganet Arktiska rådet i maj i år. Finland har varit ordförande en gång förut, i början av 2000-talet.

Nu har situationen förändrats i många avseenden. Utgångsläget för det finländska ordförandeskapet granskas i en färsk rapport som statsrådet har låtit göra. Den har skrivits i samarbete mellan Lapplands universitet, Utrikespolitiska institutet och Finlands miljöcentral.

Den globala uppvärmningen håller på att göra de arktiska områdena mera tillgängliga, och det har ökat intresset för områdets naturresurser. Till det bidrar att uppvärmningen i Arktis är dubbelt så snabb som i andra delar av världen.

Arktiska rådets ordförande har ett speciellt ansvar för att se till att utvinningen sker på ett hållbart sätt och inte skadar den känsliga naturen. Här gäller det att förena ekonomiska intressen med stark omsorg om miljön.

De förbättrade möjligheterna att utvinna naturresurserna i området har ökat intresset för Arktis bland annat i Asien. Kina, Indien Japan och Sydkorea fick observatörsstatus i rådet år 2013. De asiatiska länderna är också intresserade av de nya transportleder som öppnas när istäcket minskar.

Finland hakar på genom att driva på den tilltänkta datakabeln mellan Europa och Asien via Nordostpassagen. Om den kan anslutas till kabeln mellan Helsingfors och Rostock kan Finland bli en av knutpunkterna för den globala datatrafiken.

Att utveckla de ekonomiska möjligheterna i Arktis utan att skada den känsliga miljön är inte den enda utmaningen som möter det finländska ordförandeskapet.

Också den politiska bilden har förändrats sedan Finland för ett antal år sedan började planera sitt ordförandeskap.

Den ökade internationella spänningen efter Rysslands erövring av Krim kastar skuggor över det arktiska samarbetet. Men hittills har samarbetet fungerat rätt bra inom det här området, Arktiska rådet är ett av få organ där USA och Ryssland träffas regelbundet.

Finland hoppas att kunna stå värd för ett toppmöte mellan de arktiska ländernas ledare under ordförandeskapet. Det skulle vara en framgång för finländsk diplomati och en utrikespolitisk fjäder i hatten, men det är kanske skäl att inte ha alltför höga förväntningar på den saken.

Ett annat storpolitiskt spänningsfält gör sig också gällande i Arktis.

Det gäller förstås frågetecknen kring Donald Trumps politik. När det gäller Arktis accentueras osäkerheten av att Trump ju upprepade gånger har tvivlat på klimatförändringen och till och med kallat den en kinesisk konspiration för att skada USA.

Trumps linje är raka motsatsen till föregångarens. Barack Obama tog klimathotet på stort allvar och gjorde den mest omfattande resan en sittande president har gjort i Alaska.

USA:s arktiske ambassadör David Balton säger att USA som avslutning på sitt ordförandeskap kommer att offentliggöra en ny undersökning om det arktiska klimatet.

Det är knappast överraskande om slutsatserna i den rapporten går stick i stäv med Donald Trumps uppfattningar.

Balton har ägnat sig åt arktiska frågor ända sedan 1990-talet då Bill Clinton blev först med att definiera USA:s arktiska politik. Den har varit i stort sett oförändrad sedan dess.

Men Finland kan knappast hoppas att den nye presidenten inte skulle sätta sitt bomärke också här.

Om Trumps klimatlinje ger utslag i en starkt förändrad amerikansk politik kan det bli nog så besvärligt att nå den konsensus som präglar beslutsfattandet i Arktiska rådet. I sämsta fall kan det bli en konflikt som helt förlamar rådets verksamhet.

John-Erik Jansén Ledarskribent

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03