Nytt hus planeras för svensk skola

Nuvarande Degerö lågstadium kommer att användas av ett svenskspråkigt daghem i stället. Bild: Karl Vilhjálmsson

Helsingfors går vidare med planerna för nytt skolhus med rum för både svenskspråkiga och finskspråkiga elever.

Kronbergsstranden på Degerö växer kraftigt. Barnen blir fler och därmed ökar behovet av nya skolor i området.

Svenska sektionen vid nämnden för fostran och utbildning godkände en behovsutredning för det som kallas Kronbergsstrandens servicebyggnad i tisdags.

Det planerade byggnadskomplexet i Kronbergsstranden består av bland annat lokaler för finsk- och svenskspråkig grundskola och ett finskspråkigt daghem. Skolorna delar bland annat matsal och gymnastiksal.

Den finskspråkiga grundskolan planeras för 700 elever.

Den svenskspråkiga skolan för klasserna 1–6 och förskoleundervisningen ska ha rum för 250 barn. Eleverna i Degerö lågstadieskola, nu kring 140 till antalet, flyttar in. Den nuvarande byggnaden för lågstadieskolan vid Borgbyggarvägen kommer att användas av ett svenskspråkigt daghem.

Målet är att den nya byggnaden i Kronbergsstranden kan öppnas för elever hösten 2025.

Aktia Aktiecertifikat Renare Europa ger tidsenlig diversitet åt placeringsportföljen

Mer läsning