Nytt hus i Victoriakvarteret i skugga för mobiltelefon

Ut genom fönstret. För Rebecca Holmgård lönar det sig att ha telefonen utanför fönstret. Då har hon den bästa täckningen. Bild: Niklas Tallqvist

Dålig hörbarhet för mobiltelefon i nybyggda hus är ett växande problem. Energisnåla hus skapar effektivt radioskugga i hus, som till exempel på Busholmen.

Sofia Bonde, Rebecca Holmgård och Fanny Karlsson bor i de nybyggda studentbostäderna i Fastighets Ab Victoria 4 på Medelhavsgatan 14 på Busholmen. De trivs bra i sina lägenheter, men har ett problem: De är inte alltid nåbara på telefon, trots att telefonen är påslagen.

– Det har hänt att någon ringt mig, men hör inte vad jag säger. Jag har varit tvungen att byta operatör, säger Holmgård.

– Ibland fungerar mobildata först utanför trapprummet. Det märks när jag lyssnar på musik på väg till skolan. Ibland har jag varit tvungen att gå ut på balkongen för att ringa, säger Bonde.

När HBL besöker huset så får vi problemen bekräftade. Stundtals finns det ingen täckning i trappuppgången eller i Bondes och Holmgårds bostäder.

– Det är konstigt att man måste befinna sig på ett visst ställe i lägenheten för att det ska fungera, säger Karlsson.

På balkongen. Sofia Bonde, Rebecca Holmgård och Fanny Karlsson bor i de nybyggda studentbostäderna på Medelhavsgatan på Busholmen. Bild: Niklas Tallqvist

Rasmus Ritamäki är vd för Fastighets Ab Victoria 4. Han är medveten om problemet med mobiltelefonernas hörbarhet i huset. Enligt honom har man försökt påverka operatörerna så att de monterar förstärkare i huset för att förbättra signalen.

– Det finns operatörer som redan åtgärdat problemet medan vi väntar ännu på att några operatörer ska montera sina basstationer. För vår del har vi gjort allt vi kunnat med signalförstärkare och inre antennätverk. Det här problemet borde vara åtgärdat inom några veckor. Jag är mycket besviken om vi inte har det här fixat inom en månad, säger Ritamäki.

Huset är byggt med energieffektiva fönster som inte släpper genom telefonens signal. Liknande problem har funnits i de nya husen i Fiskehamnen och Arabiastranden. Det har länge pågått en debatt om vem som bär ansvaret för hörbarheten i höghus för mobiltelefoner. Myndigheter anser att man redan vid byggandet av hus borde ta i beaktande hörbarhet för mobiltelefoner.

– Det är allmänt att det uppstår problem i hörbarheten för mobiltelefoner i nya områden som inte är färdigt byggda. Husen byggs effektivt med tanke på energikraven, men energieffektiva fönster kan dämpa signalen till en hundradedel från det ursprungliga. Problemet gäller inte bara nybyggen. Även vid renoveringar uppstår problem. När gamla hus med tjocka väggar byts ut mot nya fönster blir det också problem med hörbarheten. Tidigare har signalen gått igenom tunna fönster, men när fönstren är tjockare blir det problem, säger Klaus Nieminen, som är expert på nätverk på Kommunikationsverket.

Vems är ansvaret för att för att hörbarheten fungerar? I nuläget handlar det om ett samarbete mellan operatörer, byggare och husbolag. Myndigheter anser att man redan i konstruktionsskedet borde fundera på hörbarheten.

– Det är ganska dyrt och komplicerat att i efterhand bygga ett inre antennätverk. I äldre hus som ska totalrenoveras är det klokt och billigt att bygga inre antennätverk i samband med stambyte och byte av elstigar, säger Nieminen.

Från operatörernas sida är läget med mobiltelefoners hörbarhet i nybyggen en stor utmaning.

– Det är växande utmaning för oss. Energisnåla hus skyddar bättre mot radiovågor. Vi försöker så gott det går att förbereda oss på hur nya områden byggs. Busholmen är ett bra exempel eftersom området byggs i etapper och stegvis monteras också basstationer på hustak. Men innan ett tak finns är det svårt att göra något. Vi har börjat samarbeta med byggbranschen och gett dem förslag på material som fungerar, säger Elisas avdelningschef Sami Rajamäki, som har hand om planeringen av mobilnätet.

Men om inte basstationen på taket är tillräcklig för att hörbarheten ska var på topp finns ingen annan utväg än ett inre nätverk i huset.

– Vi hämtar in egna antenner och kablar i huset, men det är svårt och dyrt och problemet är att det sällan finns någon som är villig att betala, säger Rajamäki.

Fakta

Om du inte har täckning

Vid köp av en ny bostad i ett nybyggt hus bör man redan på förhand kolla upp att man i konstruktionsskedet beaktat hörbarhet för mobiltelefoner.

När ett gammalt bostadshus renoveras lönar det sig i samband med stambyte att bygga ett inre antennätverk.

Om täckningen är dålig lönar det sig att vara aktiv i husbolaget och kontakta din operatör.

På marknaden finns också GSM-telefoner försedda med antenner som man kan ha på ett bord i lägenheten. Samtalen kopplas till din mobiltelefon genom ett parallellt SIM-kort.

Kommunikationsverket har publicerat en guide om mobilnätets täckning inomhus. Guiden på svenska finns att hämta på adressen viestintavirasto.fi.

Bli kock i Axxell

Svenskfinlands kändaste kock, Micke Björklund, har trätt in som mentor och mecenat för Axxells kockutbildning i Karis, för kockutbildningens framtid och Finlands matkultur. 8.10.2019 - 11.40

Mer läsning