Globala värmerekord i månader

Parkhäng i Leipzig. Bild: Sebastian Willnow

Den globala medeltemperaturen de senaste månaderna har redan tangerat det mål som sattes upp i det globala klimatavtalet. Väderfenomenet El Nino bidrar till den kraftiga temperaturökningen.

April 2016 var med stor marginal den varmaste aprilmånaden som någonsin uppmätts globalt, visar siffror från den amerikanska rymdstyrelsen Nasa.

Sju månader i rad har det slagits värmerekord. Aprilsiffran visar dessutom på den största ökningen någonsin, jämfört med april året före, rapporterar The Guardian. Även värmerekorden i februari och mars visade en rekordstor marginal.

Sifforna från Nasa visar att medeltemperaturen var 1,1 grader högre i april jämfört med den genomsnittliga apriltemperaturen 1951-81.

Redan där

Det innebär, enligt Torben Königk, klimatforskare på Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI), att den globala medeltemperaturen varit 1,5 grader högre de senaste 2 till 3 månaderna, jämfört med utgångsåret 1880.

Därmed tangerar temperaturökningen det så kallade Paris-avtalet, där det stipuleras att den sammanlagda uppvärmningen ska stanna "klart under" två grader och att ansträngningar ska göras för att den inte ska nå 1,5 grader.

–  Men vi är redan där alltså, åtminstone de senaste månaderna. Det visar att vi verkligen måste göra mycket för att den inte ska öka ytterligare, säger Torben Königk.

En bidragande orsak till det ovanligt varma klimatet är väderfenomenet El Nino, som innebär att ytvattnet i Stilla havet värms upp, bidragit till de senaste månadernas värmerekord.

Relativt stark

–  Just nu är det en kombination av global uppvärmning och El Nino. De närmaste månaderna kommer nog också vara ovanligt varma. I slutet av året däremot, när effekten av El Nino mattas av, kan det mycket väl bli så att temperaturerna faller tillbaka något, men det vet vi inte, säger Torben Königk.

El Nino kommer oregelbundet, med 3–7 års mellanrum, men årets El Nino är relativt stark.

– Senast den var en lika kraftig var 1998, säger Torben Königk.

El Nino har relativt liten påverkan på klimatet här i Norden. Hos oss påverkar andra väderfenomen mer, som Nordatlantiska oscillationen (NAO). Däremot kan El Nino ha stor betydelse för exempelvis södra Afrika och delar av Asien där torka och bränder kan uppstå, medan det brukar regna mer än normalt i exempelvis Kalifornien och delar av Afrika.

– El Nino är ett meteorologiskt-oceanografiskt fenomen som utgör ena fasen i en oregelbundet återkommande förändring av ytvattentemperaturen och väderförhållanden i tropiska Stilla havet.

– Den nuvarande El Nino, som började förra året, har exempelvis orsakat tropiska orkaner i Stilla havet, en rejäl minskning av de livsviktiga monsunregnen i Sydostasien, bränder i Indonesien, torka och vattenbrist i Syd- och Mellanamerika.

Annons: Aktia hjälper dig att tänka framåt

De flesta finländare har idag koll på att hem, fritidsbostad och fordon behöver försäkras för att hålla ekonomin i balans om allt inte går som planerat. När det kommer till personförsäkringar är läget ett annat. Jämfört med många andra länder har Finland ett bra socialskydd och många förlitar sig på att man får tillräckligt stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker socialskyddet egentligen? Hur påverkas livet om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder? 9.4.2020 - 00.00

Mer läsning