Nytt försök att stoppa 5 000 bostäder på Malms flygplats

Helsingfors stad vill ha 25 000 invånare på Malms flygplats i framtiden. Timo Hyvönen konstaterar att stadens nederlag i fråga om Östersundom är relevant för Malms framtid. Bild: Niklas Tallqvist/HBL Arkiv

Vi ses i Förvaltningsdomstolen, är hälsningen från Malms flygplatsvänner till Helsingfors stad.

Malms flygplatsvänner är i farten igen. De har flera fall i rätten som gäller stadens vilja att förvandla flygplatsen till ett stort bostadsområde för 25 000 invånare.

Under måndagen valde föreningen att överklaga Helsingfors stadsfullmäktiges beslut att bygga bostadsområdena Nallebranten och Flygplatskvarteren. Föreningens medlemmar anser att den detaljplan som ledamöterna i fullmäktige godkände strider mot lagen och tar nu fallet till Helsingfors förvaltningsdomstol.

Helsingfors vill bygga totalt 5 000 bostäder på området.

Ett annat ärende är också halvgjort, för i slutet av april tog flygplatsvännerna Miljöministeriets beslut till samma domstol. I det här fallet är det ministeriets beslut att inte skydda flygplatsen som föreningen är missnöjd med.

"Det ser ut som att de (detalj)planer som föredras väldigt ofta fälls för att de är olagliga, nu senast Ärtholmen och Östersundom", skriver föreningens ordförande Timo Hyvönen i ett pressmeddelande.

Högsta förvaltningsdomstolen ansåg nyligen att Helsingfors gick emot naturvärdena i sina planer för Östersundom. Det här beslutet, menar Hyvönen, är av yttersta betydelse för Malms framtid.

För också i Malm anser föreningen att naturvärdena helt och hållet åsidosatts i planeringen. Man menar att flygplatsens ängsbiotop, värdefulla skogskanter, flygekorrarna, fladdermössen, öringen i Stickelbackabäcken, den tjockskaliga målarmusslan i Vanda å och de övriga djurarterna behöver utvärderas rättsligt.

Malms flygplatsvänner tycker också att staden försummat principen om att invånarna får delta och påverka stadsplaneringen. Detaljplanen för de nya bostadsområdena skulle också bryta mot principerna för en byggd kulturmiljö och mot lagen om fornminnen.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Så kan valet av lån påverka din ekonomi

Mer läsning