Nytt förslag om familjeledigheter: Vilket pussel är bäst?

Bild: Mostphotos

Fackcentralen FFC har utvecklat ett eget förslag om hur familjeledigheter kunde plockas ihop. Förslaget låter familjen flytta och fördela pusselbitar friare.

I dagsläget består familjeledigheterna av en bit moderskapsledighet på drygt hundra dagar och så en bit föräldraledighet på 158 dagar, som föräldrarna kan dela på. För pappan finns öronmärkt pappaledighet på 54 dagar.

Efter tio-elva månader tar dagpenningarna slut. Då kan man vara vårdledig tills barnet är tre.

Systemet har fått kritik för att vara styvt och svårt att använda om man vill arbeta emellanåt men spara sina föräldradagar.

Senaste rösten i kören som kritiserar nuläget är fackcentralen FFC, som publicerat sitt eget förslag till familjepussel.

– Nuvarande system baserar sig på att man ska ta ut dagarna i ett kör. Att jobba däremellan lönar sig inte – eller så innebär det att FPA betalar ut stöd till en som arbetar, som i sin tur måste betala tillbaka en del av stödet. I vårt förslag ska det gå att spara dagar, säger FFC:s ekonom Ilkka Kaukoranta.

Flyttbara pusselbitar

FFC:s förslag ska inte öka kostnaderna, säger han.

Det går i korthet ut på att moderskaps- och föräldraledigheten slås ihop till en enhetlig föräldraledighet på 12 månader, där antagandet är att föräldrarna delar dem lika mellan sig. Före födseln får den gravida föräldern en månad graviditetsledigt.

Efter föräldraledigheten kan man i FFC:s förslag få vårdledigt antingen i sex månader med en vårdpeng på 800 euro, eller 12 månader om man halverar vårdpengen per månad. Men alla de här bitarna går att flytta mellan föräldrarna, tas i omlott, eller flytta framåt. Föräldrapengen kan lyftas i olika etapper fram tills barnet är tre, och vårdpengen fram tills barnet är sju, i sådana sjok som passar arbetsgivarna och arbetstagarna.

– Ett exempel är att den enda föräldern tar ut sina sex månader föräldrapeng först. Om det är mamman, och hon vill vara hemma längre, kan hon ta sex månader av sin vårdpeng till följande. Därefter kan den andra föräldern ta sina sex månader föräldraledighet, säger Kaukoranta.

Bitarna kan också över föras på den andra föräldern vid behov. Kaukoranta understryker att modellen måste lämpa sig för familjer av olika slag, inte bara sådana med en mor och en far.

Vad tycker du om förslaget? Vilket familjepussel passar bäst, av de modeller som förekommit i debatten om familjeledigheter? Rösta nedan.

Nuvarande modell: Mammaledigt 105 dagar (bara mamman), föräldraledigt 158 dagar (går att dela mellan föräldrar). Pappaledigt 54 dagar, varav högst 18 får tas samtidigt som den andra föräldern är hemma. Totalt blir det tio-elva månader efter att barnet är fött. Efter det kan man vara vårdledig med en vårdpeng på 340 euro, fram tills barnet fyller tre.

FFC:s idé: 12 månader föräldraledigt som kan delas mellan föräldrarna, men tas i olika etapper fram tills barnet är tre år. Dessutom 6–12 månader vårdledigt som också kan delas mellan föräldrarna och tas ut i etapper fram tills barnet är sju. Vårdpengen är 800 euro i sex månader, eller 400 euro om man vill halvera den och ta ut 12 månader i stället. Föräldrarna kan ta ut sina olika bitar omlott.

6+6+6-modellen: En ofta förekommande modell i debatten, där föräldraledigheten utökas till 18 månader totalt. Av dem är 6 månader vikta för den ena föräldern, 6 månader för den andra, och 6 månader kan fördelas fritt mellan föräldrarna.

Rösta på bästa modell:

Laddar ... Laddar ...

Bli kock i Axxell

Svenskfinlands kändaste kock, Micke Björklund, har trätt in som mentor och mecenat för Axxells kockutbildning i Karis, för kockutbildningens framtid och Finlands matkultur. 8.10.2019 - 11.40

Mer läsning