Nytt FN-kontor i Helsingfors

Utvecklings- och utrikeshandelsminister Ville Skinnari (SDP) och verkställande direktör Grete Faremo på FN-organisationen UNOPS undertecknade ett samarbetsavtal på måndagen. Bild: Mikael Sjövall/SPT

FN:s organisation för projekttjänster, UNOPS, grundar ett nytt kontor i Helsingfors. Finland stöder organisationen med 20 miljoner euro.

Det finska bidraget är öronmärkt för UNOPS program för investeringar i samhällsutveckling i låginkomstländer. Programmets syfte är att styra privata kapitalströmmar och investeringar till projekt som främjar Förenta Nationernas mål för hållbar utveckling.

– Vi är väldigt nöjda med att UNOPS etablerar ett kontor i Helsingfors eftersom organisationen förbättrar livskvaliteten för miljontals människor på olika håll i världen, säger utvecklings- och utrikeshandelsminister Ville Skinnari (SDP).

UNOPS program jobbar i huvudsak med projekt som utökar andelen förnybar energi eller främjar förmånligt boende och hälsa i utvecklingsländer. Enligt Utrikesministeriet rör det sig om projekt i miljardklassen som också kommer att gynna finska företag.

– Förläggningen av programmet till Helsingfors bidrar till hållbar tillväxt och uppkomsten av nya kompetensområden i Finland.

Privata investeringar i infrastruktur

UNOPS investeringar förväntas ge både ekonomisk avkastning och gynnsamma samhällseffekter. Enligt FN:s kalkyler saknas det för tillfället cirka 2 500 miljarder amerikanska dollar per år för att målen i Agenda 2030-programmet ska uppnås. Agenda 2030 har bland annat som mål att utrota fattigdom och hunger.

– Ifall vi ska nå FN-målen för hållbar utveckling så räcker det inte med bara biståndsmedel. Vi behöver privata investeringar för att det ska lyckas, säger Skinnari.

Enligt Utrikesministeriet var det "Finlands öppenhet och låga korruption" som påverkade FN:s beslut att förlägga ett UNOPS-kontor till Helsingfors.

– Vi fick ett starkt stöd från den finska regeringen och Helsingfors stad och har blivit väl mottagna av finska företag. Det var helheten som avgjorde vårt beslut att öppna ett kontor här i Helsingfors, säger verkställande direktör Grete Faremo på UNOPS.

Utvecklingseffekterna höljda i dunkel

Biståndsorganisationen Fingo är inte lika imponerad av UNOPS landstigning.

– Det kostar att grunda ett FN-kontor. Vi vet fortfarande inte hur mycket Finland har förbundit sig att betala för att UNOPS ska etablera sig här. Vi vet inte om investeringen på 20 miljoner euro är en årligt återkommande utgift eller ett engångsbidrag, säger biståndsexperten Niina Tenhio på Fingo.

Det nya FN-kontoret omges av turiststråken invid Senatstorget i Helsingfors. Bild: Mikael Sjövall/SPT

Enligt Tenhio är det uppenbart att Finland vill profilera sig som ett attraktivt värdland för allt fler FN-organisationer. Utöver UNOPS fungerar sedan tidigare FN-universitetets institut för forskning om utvecklingsekonomi UNU-WIDER i Helsingfors och FN:s laboratorium för teknologiinnovationer UNTIL i Otnäs i Esbo.

– Den stora frågan är vilka utvecklingseffekter som UNOPS projekt har. Det nya programmet för investeringar i samhällsutveckling har påbörjat en massa projekt men inte slutfört ett endaste. Största delen av projekten förverkligas dessutom i rikare utvecklingsländer, vilket inte gynnar de fattigaste målgrupperna, säger Tenhio.

Enligt Fingo är det nu viktigt att övervaka hur de finska biståndsmedlen används och vem som gynnas av UNOPS investeringar.

– De infrastrukturella projekten gynnar i huvudsak män, vilket är problematiskt med tanke på Finlands jämställdhetsmål.

UNOPS programkontor förläggs till Sofiegatan invid Senatstorget i Helsingfors och kontoret kommer till en början att sysselsätta 10-20 personer, uppger Utrikesministeriet. Helsingfors stad står för fastighetens fasta kostnader på sammanlagt 160 000 euro i ett års tid, men därefter betalas hyran med pengar från Utrikesministeriets biståndsbudget.

UNU-WIDER – FN-universitetets institut för forskning om utvecklingsekonomi

UNTIL – FN:s laboratorium för teknologiinnovationer

UNOPS – FN:s kontor för projekttjänster

Grundades 2015 för att främja privata investeringar i utvecklingsländer.

Organisationens huvudkontor ligger i Köpenhamn.

Har finansierat cirka 1 000 projekt i sammanlagt 80 länder.

Den årliga omsättningen är cirka 2 miljarder amerikanska dollar.

Mot en renare värld, ett flyttlass åt gången – ”Alla våra 150 röda bilar kör fossilfritt”

Mer läsning