Nytt EU-lagförslag hotar öka censuren på nätet

Den sydkoreanske rapparen Psys Youtube-sensation Gangnam style har alstrat ett flertal tolkningar, parodier och pastischer på nätet. EU:s planerade regler kan betyda ett stopp för dylika versioner. Bild: TT/AP/Matt Sayles

Kritikerna menar att EU:s nya upphovsrättsregler ödelägger internetkulturen och äventyrar yttrandefriheten. Men rättsinnehavarna ser de nya reglerna som en ödesfråga för den kreativa branschen.

Rick Astleys musikvideo från 1987. Scenen ur filmen Undergången med en rosenrasande Adolf Hitler. Byråbilden på mannen som kollar in en främmande tjej medan hans flickvän blänger argt på honom. Om du tillbringat någon tid alls på internet har du antagligen stött på olika parodier, memer och annan fankultur som bygger på att citera och omarbeta kreativt innehåll. Men om EU:s nya upphovsrättsdirektiv blir lag kan dylika internetfenomen vara ett minne blott.

Det nya direktivet strävar efter att skydda upphovsrätten och omdefiniera förhållandet mellan rättsinnehavare och tjänsteleverantörer. Men i synnerhet artikel 13, som handlar om användning av skyddat innehåll på sajter där användarna själva får ladda upp material, skapar oro bland experter och yttrandefrihetsgrupper, som inlett en kampanj för att sätta stopp för förslaget i EU-parlamentets omröstning den 20 juni.

Kritikerna menar att förslaget i praktiken leder till att allt innehåll på nätet måste filtreras.

– Förslaget medför allvarliga problem för yttrandefriheten. I praktiken leder det till förhandscensur. Det är som att förbjuda bilar för att förhindra trafikolyckor, säger Tapani Tarvainen, vice ordförande för Electronic Frontier Finland, som driver medborgarnas elektroniska rättigheter.

I dag plockar plattformer såsom Youtube bort innehåll som bryter mot upphovsrätten om rättsinnehavaren kräver det. Plattformerna har styrt sig enligt EU:s e-handelsdirektiv, som säger att plattformen där människor laddar upp innehåll inte är ansvarig för innehållet. Nu vänder man på steken och sätter det primära ansvaret på leverantören.

En av farhågorna är att lagstiftningen kommer att slå hårt mot små aktörer som inte har råd med filtrering.

– Stora aktörer såsom Youtube och Facebook redan har sina egna filtreringsmekanismer. Små sajter har knappast råd med att utveckla sådana system. Det är också möjligt att filtreringen utläggs på stora aktörer såsom Google, och man kan fråga sig om det är en sådan utveckling vi vill se, säger Tarvainen.

"Ödesfråga för kreativa branschen"

Representanter för rättsinnehavarna ser det som problematiskt att plattformer såsom Youtube får tittare och annonsintäkter för innehåll utan att betala skälig ersättning till innehållsproducenterna. Den kreativa branschen vill råda bot på det så kallade "value gap", det vill säga skillnaden mellan det värde som innehållet ger användarna och den ersättning som plattformen betalar till innehållsproducenterna.

– Att ingripa i den här diskrepansen har redan länge varit en väldigt viktig principiell fråga för oss, säger Riikka Railimo, intressebevakningschef på Teosto.

På Teosto är man nöjd med det nuvarande förslaget. Railimo tycker inte att argumenten om att förslaget skulle inskränka yttrandefriheten håller måttet.

– Frågan har behandlats under lagberedningen och man har konstaterat att direktivet inte begränsat yttrandefriheten. Jag tycker det låter som skrämseltaktik, eller åtminstone en överreaktion.

Hon säger att Teosto inte tar ställning till hur tjänsteleverantörerna i praktiken sköter rensningen och kontrollen av olovligt material.

– Det är en fråga man måste ställa tjänsteleverantörerna. För oss är den stora frågan principiell. Det här handlar om att uppdatera upphovslagstiftningen till 2020-talet. För den kreativa branschen är detta en ödesfråga.

Sajter kan tvingas stänga

Finland har ställt sig skeptiskt till förslaget på grund av att det finns så många oklarheter och öppna frågor.

– Finlands ståndpunkt i förhandlingarna har varit att man borde utreda vilka problem som finns på marknaden och skapa fungerande rättsliga lösningar. Den text som nu förhandlats fram i rådet är ett hastverk som aldrig behandlats i detalj på expertnivå, säger upphovsrättsrådet Viveca Still på undervisnings- och kulturministeriet.

– Vi hade velat gå in för mera proportionella metoder i stället för att införa en radikal lösning som inte har haft en ordentlig konsekvensbedömning. Men den stora politiska frågan är huruvida vi vill ha ett regelverk som på ett fundamentalt sätt ändrar på både upphovsrätten och ansvaret för innehåll på internet och där bristfälliga teknologiska lösningar ges huvudrollen, säger hon.

Det finns också oro för att plattformerna kommer att förlita sig på algoritmer som har svårt att känna igen innehåll som utgör undantag i upphovsrätten, såsom till exempel citat och parodi.

– Tjänsteleverantören kommer sannolikt att göra som rättsinnehavaren vill. Eftersom plattformarna enligt förslaget bär det upphovsrättsliga ansvaret för det innehåll som användarna laddar upp, finns det en reell risk att teknologiföretagen är överförsiktiga i blockeringen av innehåll, säger Still.

Kan förslaget leda till att vissa sajter tvingas stänga?

– Det kan inte uteslutas. Det är också möjligt att företag beslutar att geoblockera EU-länder, eller vissa EU-länder, för att minimera sina risker.

"EU:s nya direktiv kommer att förstöra internet som vi känner det i dag", lyder uppropet som en lång rad yttrandefrihetsgrupper skrivit under. Är detta en överdrift?

– Jag tror inte att internet kommer att förstöras, men visst kan den ha en betydande inverkan på om det finns sociala medier på samma sätt som i dag och hur de i så fall fungerar.

Mot en renare värld, ett flyttlass åt gången – ”Alla våra 150 röda bilar kör fossilfritt”

Mer läsning