Nytt EU-beslut ger lurade konsumenter bättre chans till ersättning

Det så kallad dieselgate, där Volkswagen fuskade med utsläppsnivåer, aktualiserade behovet av ny EU-lagstiftning för att stärka konsumentskyddet. Bild: Ronny Hartmann/Lehtikuva-AFP

En ny EU-lag som träder i kraft inom kort stärker konsumentens möjligheter att få ekonomisk kompensation om ett företag brutit mot lagen. – Nu skapas en direkt länk mellan förbud mot olaglig verksamhet och kundens rätt till kompensation, säger direktör Anja Peltonen vid Konkurrens- och konsumentverket.

Europaparlamentet klubbade förra veckan igenom ett beslut som ska göra det lättare för konsumenter att stå på sig i fall där företag brutit mot lagen, till exempel genom vilseledande marknadsföring. Genom lagen ska konsumenter inom EU lättare kunna väcka grupptalan genom representantorganisationer, och därmed också lättare kunna få ersättning om fiffel förekommit.

"Varje land bör införa åtminstone ett förfarande med hjälp av vilket legitimerade enheter, som konsumentorganisationer eller offentliga instanser, kan väcka talan med syfte att förbjuda verksamhet eller söka ersättning", skriver Europaparlamentets finländska informationsbyrå.

Anja Peltonen, direktör med ansvar för konsumentpolitik vid Konkurrens- och konsumentverket, benar ut den rätt komplicerade helheten.

– Det nya är att det nu skapas en direkt länk mellan förbud mot lagstridig verksamhet och kundens rätt till kompensation, samtidigt som möjligheterna att väcka grupptalan utvidgas.

– I Finland har det till exempel varit så att instanser som Finansinspektionen, Traficom eller Konsumentombudsmannen kunnat yrka på förbud mot lagstridig företagsverksamhet. Konsumentombudsmannen har också i vissa fall kunnat väcka grupptalan.

– I fortsättningen kan också andra legitimerade aktörer, till exempel Konsumentförbundet, utses till att väcka grupptalan och yrka på ersättningar i samma veva som man driver ett förbud. Hittills har konsumenttvistenämnden avgjort frågor om ersättningar som separata fall.

Dieselgate en katalysator

Den nya lagen är en del av ett stort juridiskt paket vars mål är att stärka konsumentens ställning och rättsskydd. EU har i flera års tid strävat efter att bättre ta itu med bland annat vilseledande marknadsföring, produktförfalskning och datasäkerhet i samband med näthandel.

Behovet av lagförnyelsen aktualiserades under den så kallade dieselgate-skandalen år 2015. Dieselgate handlade om att biltillverkaren Volkswagen systematiskt fuskat i utsläppstester genom en mjukvara som manipulerade utsläppsnivån i testsituationerna. De verkliga utsläppen var alltså mycket större än testerna visade.

– Då framgick det att konsumenterna inte automatiskt var berättigade till ersättning, trots att företaget agerat på ett vilseledande sätt, säger Peltonen.

– Nu ska det bli lättare att få ersättning när det finns ett beslut mot den här sortens bluff.

Förutom att konsumentens rättsskydd och möjligheterna att väcka grupptalan breddas till konsumentorganisationer strävar lagpaketet också efter att förhindra att grupptalan blir en lukrativ juridisk affärsverksamhet.

– Principen är att förloraren betalar rättegångskostnaderna, för att begränsa grupptalan till seriösa fall och seriösa aktörer. Grupptalan ska väckas av oberoende, legitimerade, icke-vinstdrivande aktörer, som konsumentorganisationer eller offentliga instanser, som utses nationellt av respektive EU-land, säger Peltonen.

Hon tillägger att det ännu delvis är oklart hur processerna kommer att utformas på nationell nivå.

– På sikt ska systemet bli mer genomskinligt och vanliga konsumenter ska få bättre information om när de har rätt till ersättning.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Pionjären inom styling

Mer läsning