Nytt center ska hjälpa barn med svår smärta

Smärtcentret vid Nya barnsjukhuset i Helsingfors kommer att betjäna unga smärtpatienter i hela landet. Bild: Cata Portin

Ett nationellt smärtcentrum vid Nya barnsjukhuset i Helsingfors satsar på att hjälpa unga smärtpatienter bättre än tidigare. Centret satsar också på forskning.

Det nya nationella smärtcentret med fokus på barn och unga har kört i gång verksamheten i juni. Centrets uppgift är att allt bättre hjälpa barn och unga som lider av svår och långvarig smärta. Centret ska forska i smärtbehandling av barn, men också hjälpa universitetsbarnklinikerna i hela landet med konsultation och utbildning.

Det nationella centret har grundats med hjälp av en donation på 2,7 miljoner euro från stiftelsen Nya barnsjukhusets stöd. Den donationen säkrar lönerna för nödvändig personal under tre år. Därefter ligger ansvaret för den kliniska verksamheten på Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt.

– Men stiftelsen har lovat fortsätta samla in pengar till forskningen, säger smärtexperten, överläkare Eija Kalso.

Kalso säger att unga och barn, precis som vuxna, allt mer utvecklar kronisk smärta.

– I Finland har vi inte haft någon ordentlig klinik som skulle ha tagit hand om smärtproblematik hos barn och unga. Vi har varit bra på att ta hand om akuta postoperativa smärtor och cancerrelaterad smärta hos barn, men kroniska smärtor är svårare. Därför är det här centret viktigt, säger hon.

Långvariga smärtor hos barn orsakas av olika kroniska sjukdomar, men en del patienter har också så kallade funktionella smärtsyndrom där orsakerna är oklara. Man räknar med att 7 procent av barn mellan 10 och 12 år lider av omfattande smärta. Av 14–16-åringarna tampas 15 procent med besvärlig smärta.

Det nya centret kommer att samarbeta med internationella forskare och kliniker och satsa på olika slags behandlingsmetoder.

– I behandlingen av barn är det bland annat viktigt att involvera familjerna, men det finns också många nya metoder som kan användas med barn – som till exempel digitala spel, säger Kalso.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Många vill välja ekologiskt – också hos frisören

Mer läsning