Nytt center för hälsovård slår upp dörrarna i Fiskehamnen

I februari öppnas den nya centralen för hälsa och välbefinnande i Fiskehamnen i Helsingfors. Det blir stadens största hälsovårdscentral som erbjuder alla tjänster utom rådgivning.

HBL fick chansen att bekanta sig med det nya huset på Verkstadsgatan under ledning av projektchefen och chefsläkaren Lars Rosengren samt projektplaneraren Hilkka Kulmala från stadens social- och hälsovårdssektor. Allt börjar vara klart för att ta emot de första klienterna den 5 februari. Sex våningar med utrymmen som snabbt går att forma om utifrån servicebehoven. De enda permanent inredda utrymmena finns i husets andra våning där tandvården erbjuds.

– Mottagningsrummen ska användas så effektivt som möjligt. Utrymmena är byggda så att alla proffs inom vården smidigt ska kunna konsultera varandra. Samarbetet har kanske inte alltid varit så smidigt, men nu vill vi göra det enkelt att jobba över gränserna, säger Rosengren.

Enligt Kulmala har man byggt testmoduler som mottagningsrum på Maria sjukhus för att ta fram optimala lösningar.

– Vi har hört klienternas och vårdpersonalens önskemål. Vi har haft ett livligt samarbete mellan arkitekterna. Önskemålen är många. Därför är det bra att vi, bortsett från tandvården på andra våningen, inte är bundna vid fasta lösningar, säger Kulmala.

Vårdbehovet ska kunna lösas i ett tidigt skede, om möjligt redan vid den första kontakten.

– Orsaken till att det här hälsocentret öppnas är att våra tjänster varit utspridda i olika delar staden. Nu har vi som målsättning att skapa en helhet där man under samma tak ska få alla grundtjänster. Vi erbjuder alla bastjänster utom rådgivning som är en del av våra familjecentra. En viktig del är också tandvården där vi även erbjuder möjligheten till behandling under narkos, säger Rosengren.

Att centret öppnas i Fiskehamnen, ett av stadens snabbast växande områden, är ingen slump.

– Vi har velat placera centret vid en knutpunkt för kollektivtrafiken. Det finns en metrostation utanför och busslinje 26 kommer att ha hållplats utanför huset. Flera busslinjer har sina hållplatser på Brändö bro nära centralen. Läget är centralt och det här centret kommer att betjäna ett befolkningsområde på 120 000 boende då även Fiskehamnens område är färdigt byggt, säger Rosengren.

Flexibla utrymmen. Utrymmena i huset ska kunna ändras efter vårdbehovet. Bild: Cata Portin

När centret i Fiskehamnen öppnas betyder det också att verksamhetsställen stängs eller flyttar. Hälsostationerna i Berghäll, Vallgård och Hertonäs flyttar till Fiskehamnen, men inte rådgivningen. Till Fiskehamnen flyttar också invandrarenheten från Dagmarsgatan, psykiatri och missbrukarvården från Sturegatan, Stengårds sjukhus och Tavastvägen. Också handikappvården som funnits i ämbetshuset i Berghäll kommer att finnas i Fiskehamnen.

– Det svenskspråkiga hälsostationsteamet kommer fortsättningsvis att finnas i Femkanten. Den svenskspråkiga servicen som flyttar till Fiskehamnen berör den psykiatriska vården som funnits på Stengårds sjukhus, säger Rosengren.

Personalen i Fiskehamnen uppgår till ungefär lite över 500. Öppethållningstiderna är flexibla från klockan sju på morgonen till åtta kvällen.

– Längre öppethållningstider är ett led i vår strategi där vi vill komma ifrån det klassiska 8–16-tänket. Tidigare har klienten anpassat sig efter våra tider, men det här vill vi ändra på, för alla har inte haft möjlighet att utnyttja våra tjänster mellan 8 och 16. Vi har prövat med att ha längre öppethållningstider i Nordsjö. De erfarenheterna utnyttjar vi också här i Fiskehamnen. Just nu har vi gått ut med en förfrågan till helsingforsarna om vård- och servicebehoven efter klockan 16. Det ger oss också en fingervisning om vilka tjänster vi ska erbjuda på kvällarna, säger Rosengren.

Bild: Maija Hurme

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03