Nytt blod till Handelsgillet?

Missa inte en sådan rar chans!

Jag hoppas att ni, herrarna i Handelsgillet, har uppmärksammat försvarsminister Jussi Niinistös initiativ att förbjuda unga damer att i fortsättningen kunna utföra värnplikt. Där har vi en herreman i eder anda! Jag uppmanar er att utan dröjsmål söka kontakt med honom, för att erbjuda honom medlemskap i er sammanslutning! Visserligen kan ju denne Jussi inte ens i bästa mening betecknas som finlandssvensk, vilket era regler förutsätter, men han tycks ju i sitt förhållande till kvinnorna så helt gå i samklang med era manschauvinistiska ideal, att denna svaghet i hans etniska tillhörighet bör kunna förlåtas.

Ni vågade 2003 ändra era stadgar, för att hålla Gillet rent från dem som borde stanna hemma och vänta på er; han har visat courage att Herrens år 2018 gå in för att putsa ut tanterna från försvarsmakten, denna ädla kår som så länge kunde hållas som en ren bastion för manligheten! – Kanske Ni till och med borde utnämna honom som hedersmedlem i Handelsgillet!

Men hasta alltså i alla fall med att få kontakt med honom, och med i Era led – vilka ju annars snart kan visa tecken på att glesna, i brist på inkommande nytt blod!

Så missa inte en sådan rar chans!

Börje Mattsson reservofficer, Karis

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Diamanter är det ultimata vintageköpet

Mer läsning