Nymanska stiftelserna fick äntligen ny styrelse

Västra Nylands tingsrätt såg inga hinder för att utnämna en ny styrelse. Bild: Mostphotos

Trion som tar över rodret för de omdiskuterade stiftelserna utgörs av erfarna styrelseproffs med bakgrund i flera storbolag.

Västra Nylands tingsrätt godkände i fredags en ny styrelse för Trygwe och Hjördis Nymans stiftelse och Sarfvik-Nymans stiftelse, som varit på tapeten i flera år på grund av misstänkta oegentligheter i skötseln av stiftelserna.

Rättens beslut kommer ungefär två år efter att den tidigare styrelsen avgick. Den gången försökte visserligen två av de tidigare styrelsemedlemmarna återta sitt beslut och välja in sig själva på nytt, men stötte på patrull i tingsrätten.

Sedan dess har stiftelsernas ärenden skötts av advokat Antti Hannula, på uppdrag av Patent- och registerstyrelsen som i sin utredning av stiftelsernas tidigare verksamhet påtalade grova brott mot stiftelselagen.

I egenskap av god man föreslog Hannula de tre styrelsemedlemmar rätten nu godkänt. Den nya styrelsen består av diplomingenjörerna Tom von Weymarn och Tuomo Lähdesmäki och ekonomen Johan Kronberg.

Företagsledaren von Weymarn, 75, har tidigare bland annat varit styrelseordförande för Telia och vd för Rettig och Fazer. Tuomo Lähdesmäki, 61, har suttit i över 30 bolags styrelser. Johan Kronberg, 63, verkar bland annat i styrelsen för Stiftelsen för Åbo Akademi, har tidigare varit styrelseordförande för revisionsföretaget PwC i Finland och är hedersdoktor vid Åbo Akademi. Han har jobbat som revisor sedan 1980, totalt för över tjugo börsbolag och andra bolag av varierande storlek.

Den nya styrelsen tar över stiftelserna i ett läge där Kofverhag gård på Hangö udd precis sålts till investeringsbolaget Hallqvist för drygt 2,2 miljoner euro. Syftet med försäljningen är att stiftelserna genom kapitaltillskottet ska kunna uppfylla sitt stadgeenliga ändamål, att stödja social och ideell verksamhet på svenska i Finland. Tidigare har bland annat utdragna rättsprocesser och driften av gården slukat stora summor på bekostnad av den allmännyttiga utdelningen.

En öppen fråga för den nya styrelsen att ta ställning till är om den tidigare styrelsen kommer att krävas på skadestånd, vilket godemannen Hannula föreslagit utifrån det utredningsarbete han gjort de senaste två åren. Ex-styrelsen bestrider alla anklagelser och säger att man inte kan kräva tillbaka utgifter från tidigare år som skadestånd, eftersom boksluten godkänts av stiftelsernas revisorer.

Läs också:

Avgörande vändpunkt i stiftelsehärvan: Ex-styrelsen krävs på skadestånd – Kofverhag gård såld

Kofverhag gårds nya ägare: Det här är ett långsiktigt projekt

Närstående berättar: "Förskräcklig vanskötsel i de nymanska stiftelserna"

I februari 2017 lämnade Patent- och registerstyrelsen (PRS) in en ansökan till tingsrätten om att avskeda hela styrelsen för de nymanska stiftelserna. Enligt PRS hade grova brott mot stiftelselagen begåtts.

Rättsprocesser, intern fakturering och driften av Kofverhag gård slukade i åratal stiftelsernas medel, på bekostnad av den stadgeenliga, allmännyttiga utdelningen. PRS ansåg därför att stiftelserna inte uppfyllde sitt syfte.

Den 28 februari avgick styrelsen för de nymanska stiftelserna. Senare försökte två styrelsemedlemmar ta tillbaka sina avskedsanmälningar, men tingsrätten konstaterade att det är juridiskt omöjligt att välja in sig själv på nytt.

Rättens beslut gav PRS möjlighet att utnämna advokat Antti Hannula på advokatbyrån Nordia Law till god man, med uppgift att sköta stiftelsernas ärenden tills en ny styrelse utsetts, vilket nu alltså skett.

Trygwe och Hjördis Nymans stiftelse grundades år 1987 av ekonomierådet Trygwe Nyman och hans hustru Hjördis Nyman, med syftet att stödja svenskspråkig social och ideell verksamhet i Finland.

Sarfvik-Nymans stiftelse grundades 1973 av Trygwe Nymans kusin Anna Nyman på Sarfvik gård i Kyrkslätt, med i stort sett samma ändamål som Trygwe och Hjördis Nymans stiftelse.

Mot en renare värld, ett flyttlass åt gången – ”Alla våra 150 röda bilar kör fossilfritt”

Mer läsning