Nyländska kommuner välkomnar afghanska evakuerade

Evakueringarna till Finland från flygplatsen i Kabul sköttes av influgna tjänstemän från Utrikesministeriet med bistånd av en skyddstrupp från försvaret. Bild: Utrikesministeriet

Den här veckan klubbade stadsstyrelsen i Vanda igenom 20 kommunplatser för dem som evakuerats från Afghanistan, och också i Helsingfors finns beredskap även om antalet inte är fastslaget. – De nyländska kommunerna är redo att ta emot flyktingarna, nu utreds bostäder för de nyanlända, säger Jaana Suokonautio vid Nylands NMT-central.

För snart två veckor sedan avslutades de finländska evakueringarna från Afghanistans huvudstad Kabul, därifrån drygt 400 personer tagits till Finland i rask takt sedan talibanernas maktövertagande. En mindre del av dem är finländare eller personer med finskt uppehållstillstånd, men största delen är personer som på ett eller annat sätt jobbat för den finländska beskickningen i Kabul, och deras familjer, och därmed hade varit i fara under det nya talibanstyret.

Nu tas de om hand i flyktingförläggningarna i väntan på uppehållstillstånd, för att sedan så fort som möjligt få flytta ut i kommunerna och påbörja sina nya liv i Finland.

Och kommunerna har visat sig välkomnande, enligt migrationschefen Jaana Suokonautio vid Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland. Det är NTM-centralen som förhandlar med kommunerna om hur många platser de kan erbjuda dem som får uppehållstillstånd och behöver ett hem i en kommun. Hit hör också kvotflyktingarna och en del av de asylsökande.

– Det finns tillräckligt med kommunplatser för den här situationen. De nyländska kommunerna är redo att ta emot folk, och nu utreds hur fort man kan ordna med bostäder. I huvudstadsregionen är bostadsläget alltid lite svårare, säger Suokonautio.

NTM-centralen har begärt besked av kommunerna inom den här veckan om hur många flyktingar de kan ta emot.

– Jag kan inte uppge några siffror men jag är optimistisk, säger Suokonautio.

Därefter är det Arbets- och näringsministeriet som koordinerar placeringarna. De nyanlända intervjuas i flyktingförläggningarna, och så läggs ett pussel som ska bli så bra som möjligt med tanke på önskemål, släktband, studier och framtidsplaner.

I Helsingfors är boendet en central fråga. Staden ställer sig positivt till att ta emot folk, säger Sari Karisto, chef för vuxensocialarbetet i södra distriktet, men någon siffra kan hon ännu inte uppge.

– Vi utreder bostadsläget för tillfället. Större familjebostäder är det brist på, men för singelhushåll och små familjer är det betydligt lättare att ordna bostad.

Vid Arbets- och näringsministeriet bekräftar man att beskeden från NTM-centralerna i de olika regionerna varit positiva – hur positiva klarnar nästa vecka. Men var de nyanlända slutligen placeras klarnar först senare, och är en syntes av utbud och önskemål.

– I regel vill många till huvudstadsregionen, men alla kan förstås inte placeras där. För den som inte får en kommunplats i önskad kommun finns också möjligheten att ordna med boendet själv och flytta självständigt till kommunen ändå, säger Katja Vänskä-Rajala, specialsakkunnig vid ministeriet.

Enligt Vänskä-Rajala har flyktingvågen 2015 ökat medvetandet om flyktingmottagandet i kommunerna, så att beredskapen att ta emot dem som kommer nu är på en högre nivå än tidigare.

– Kommunerna har rätt bra visat intresse för att ta humanitärt ansvar.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Så kan valet av lån påverka din ekonomi

Mer läsning