Nyländsk särlösning framskrider: "En ganska bra kompromiss", säger HUS vd

Enligt den plan som nu finns på ritbordet ska vården ges på likadana grunder överallt i Nyland efter en övergångsperiod på fem år. Bild: Martti Kainulainen/Lehtikuva

De tilltänkta framtida landskapen i Nyland ansvarar för att arrangera specialistvården framöver. Men Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt ansvarar för brådskande och mer avancerad vård, precis som i dag.

Arbetet med att ta fram en modell för hur vården ska arrangeras i Nyland framskrider. I Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt, HUS, har det funnits en oro över att den nya modellen som är i görningen ska spjälka upp HUS, men det förslag som nu har tagits fram av en enhällig arbetsgrupp, ses som acceptabelt, också av HUS.

– Förslaget är tillräckligt bra och det ser inte ut att bli några radikala förändringar jämfört med nuläget. Modellen är en kompromiss, men den innehåller alla de beståndsdelar som vi ser som nödvändiga, till exempel ett universitetssjukhus med tillräckligt många patienter för att garantera god kvalitet, säger HUS vd Juha Tuominen.

Enligt förslaget ska arbetsfördelningen mellan de fem tilltänkta landskapen i Nyland och sjukvårdsdistriktet slås fast i såväl avtal som lagstiftning.

– HUS ska också i framtiden ansvara för den mest avancerade specialistvården och kommer dessutom att kunna arrangera annan specialistvård i tillräcklig utsträckning, säger Tuominen som ännu för en och en halv vecka sedan i en intervju för HBL var orolig över framtiden.

Tidigare fanns det en farhåga att uppdelningen av Nyland i fem separata vårdområden skulle leda till att nylänningar vårdas på olika premisser beroende på var de bor. Men enligt den plan som nu finns på ritbordet ska vården ges på likadana grunder överallt i Nyland efter en övergångsperiod på fem år.

Juha Tuominen förklarar att man nu har kommit överens om principerna för hur vården ska arrangeras, men ännu återstår mycket arbete och förhandlingar kring detaljerna.

– Till exempel behöver vi få klarhet i vad det betyder att vara ett universitetssjukhus och hur undervisningen av nya läkare ordnas. Den viktigaste och svåraste biten, pengarna, eller avsaknaden av dem, har vi ännu inte alls avhandlat, säger Tuominen.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Många vill välja ekologiskt – också hos frisören

Mer läsning